Procediment d’elaboració de l’Estatut de la Universitat 2025

Participació

30/05/2024

El 20 de març de 2024 el Claustre universitari extraordinari va aprovar el procediment d'elaboració de l'Estatut, fonamentat en la participació col·laborativa i en la transparència. Com a eina de suport, aquest web facilita l'accés a la documentació que es generi, canalitza la participació de la comunitat universitària i situa en cada moment en què som.

Web "Elaboració Estatut 2025"