Calendari

Procediment  Data
Convocatòria  (acord del Consell de Govern de convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona l’any 2023) 17 octubre 2023  
Exposició pública del cens electoral provisional  Del 18 al 27 d’octubre de 2023  
Presentació de reclamacions davant els serveis  administratius que ha elaborat el cens Del 18 al 27 d’octubre de 2023
Resolució de reclamacions pels serveis administratius que han elaborat el cens Fins al 31 d'octubre
Recursos davant la Junta Electoral Permanent (JEP) contra les resolucions dels serveis administratius Fins al 6 novembre de 2023
Resolució dels recursos per la JEP Fins al 20 novembre de 2023
Publicació del cens definitiu 2 de novembre de 2023
Presentació de candidatures Del 3 al 14 de novembre de 2023
Proclamació de candidatures 15 de novembre de 2023
Presentació de reclamacions davant la JEP contra la proclamació de candidatures 16 de novembre de 2023
Resolució de les reclamacions presentades contra la proclamació de candidatures i proclamació definitiva de candidatures 17 de novembre de 2023
Presentació de programes pels candidats 20 i 21 de novembre de 2023
Campanya electoral Del 20 novembre a l’1 desembre de 2023
Primera volta (i única)
Votació Del 4 de desembre de 2023, a les 10 h al 5 de desembre de 2023, a les 18 h
Proclamació dels resultats electorals de la primera volta (i única) per part de la JEP 5 de desembre
Presentació de recursos davant la JEP contra la proclamació dels resultats electorals Fins al 12 de desembre de 2023
Resolució de recursos per la JEP Fins al 13 de desembre de 2023