Cerca de persones i càrrecs

Maria Del Carmen Vidal Carou

Activitat
Professora catedràtica d'universitat
Facultat
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Unitat organitzativa
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Adreça postal
Recinte Torribera, Edifici d'Administració (La Masia)
Av. Prat de la Riba, 171
08921 Sta. Coloma de Gramanet
Telèfon
Adreça electrònica

Si l'adreça postal o el telèfon del vostre lloc de treball no són correctes, podeu modificar-los des de la intranet (Àrea personal > Portal UB > Dades personals i administratives > Dades administratives / Ubicació > Modificar).


Altres incidències: directori@ub.edu

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.