El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’universitats de Catalunya.
Les funcions del Consell Social són:
  • Funcions de programació i gestió de l'activitat universitària, com ara col·laborar en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la Universitat; acordar la implantació o la supressió d'ensenyaments, i també la creació i supressió dels centres docents i dels instituts universitaris de recerca; contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, i promoure vincles de col·laboració entre universitats i amb entitats socials representatives.
vitrall
  • Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials, com ara promoure la participació de la societat en el seu finançament; estimular la inversió en recerca de les empreses i la col·laboració en la recerca universitària; aprovar el pressupost de la Universitat; supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar-ne la liquidació; acordar les operacions d'endeutament i d'aval de la Universitat; aprovar els preus dels ensenyaments propis i els dels seus serveis; vetllar pel patrimoni de la Universitat, i adoptar els acords sobre els béns patrimonials.
     
  • Funcions respecte a la comunitat universitària, com ara acordar la proposta de nomenament del gerent o la gerenta; aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat i les seves modificacions; informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral; acordar l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió; estudiar i acordar la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que atorgui la Universitat amb càrrec als seus pressupostos; aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, i vetllar per la inserció laboral correcta dels titulats de la Universitat.

Novetats Tota l’actualitat de la UB

Institucional

El Saló del Gaming acollirà la final del torneig d'esports electrònics, UB Alma Mater

Enguany el SAGA, Saló del Gaming, tindrà lloc entre el divendres 29 de novembre i el diumenge 1 de desembre, a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat.

Institucional

La UB aprova un nou model acadèmic i docent, basat en l’aprenentatge actiu i en la innovació

El nou model actualitza els programes de formació dels estudiants i el desenvolupament acadèmic del professorat.

Institucional

Els dos centres de recerca vinculats al Clínic s’incorporen al Parc Científic de Barcelona

L’IDIBAPS i l’ISGlobal ocuparan 930 m² del complex de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona.

Institucional

El Consell Social estrena nova web

Posem a la vostra a disposició una nova pàgina web en què podreu trobar detalladament tota la informació sobre l'organització, l'actualitat i els premis del Consell.