ModMol
àtom
Promotors
Departament de Biomedicina - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
Llengües
català
Sistemes
Android (v. 4.1 o posterior) i iOS (9.0 o posterior)
Descàrrega:
google play itunes

L’aplicació permet tant generar una representació molecular de l'estructura de molècules orgàniques, inorgàniques i biomolècules en tres dimensions des del dispositiu mòbil, com modificar-les utilitzant els elements de la taula periòdica o fragments estàndard i grups funcionals.