Reunió a Barcelona de la xarxa iberoamericana de centres d’educació superior CINDA

Notícia | Acadèmic | Internacional
(23/05/2024)
La Universitat de Barcelona (UB) ha acollit la reunió del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), una xarxa integrada per trenta-vuit institucions d’educació superior iberoamericanes amb l’objectiu de contribuir a la implementació de polítiques d’aquest àmbit i de la gestió universitària. La trobada s’ha dedicat als desafiaments que afronta el sector en temps d’intel·ligència artificial.
Notícia | Acadèmic | Internacional
23/05/2024
La Universitat de Barcelona (UB) ha acollit la reunió del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), una xarxa integrada per trenta-vuit institucions d’educació superior iberoamericanes amb l’objectiu de contribuir a la implementació de polítiques d’aquest àmbit i de la gestió universitària. La trobada s’ha dedicat als desafiaments que afronta el sector en temps d’intel·ligència artificial.
L’acte, que ha tingut lloc a la seu de l’Institut de Formació Contínua (IL3), l’han inaugurat el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el director executiu del CINDA, Álvaro Rojas. En aquest marc, s’ha celebrat una taula rodona sobre els desafiaments en el camp de la ciberseguretat a les universitats, a càrrec de Xavier Triadó, vicerector de Política de Digitalització de la UB, i Miguel Bravo, director general d’Administració de la Universitat del Pacífic, al Perú. També s’ha abordat l’aprenentatge basat en reptes, amb la participació de Sergio Villanueva, delegat del rector per a la CHARM-EU, que ha explicat l’experiència d’aquesta universitat europea, i la intervenció d’Arturo del Villar (de l’Institut Tecnològic de Santo Domingo) i Ramon Bragós (professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC). Ja a la tarda, la professora de la Facultat de Filosofia de la UB Begoña Roman ha impartit la conferència «Desafiaments ètics en el context de la intel·ligència artificial».


Han participat en les sessions a la UB membres de dues xarxes internes del CINDA: la de vicerectorats acadèmics i la de vicerectorats d’administració i finances. El dia anterior, a la Universitat Oberta de Catalunya s’havia celebrat una trobada de la xarxa de vicerectorats acadèmics, i demà, dia 24, la UPC serà seu de diversos espais de relació (networking). 

La introducció de la intel·ligència artificial (IA) en l’educació superior està provocant una transformació significativa en el procés d’ensenyament i aprenentatge. La complexitat d’aquest tema genera un debat intens i, en aquest sentit, la trobada de les dues xarxes del CINDA pretén analitzar de manera acurada i crítica la IA a les universitats tant en el context de formació oficial com en el de formació al llarg de la vida. 

Actualment, formen part del CINDA universitats de Bolívia, el Brasil, Xile, Colòmbia, l’Equador, Espanya, Itàlia, Mèxic, el Paraguai, el Perú, la República Dominicana, l’Uruguai i Veneçuela. D’una banda, la xarxa de vicerectorats acadèmics té com a eix central la qualitat de la formació universitària, amb una especial preocupació per la transformació dels processos didàctics. Des del CINDA, es duu a terme el projecte Transformació de l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació. D’altra banda, la xarxa de vicerectorats d’administració i finances té com a nucli l’enfortiment de la gestió universitària, amb un èmfasi específic en la sostenibilitat i l’eficiència. En aquesta línia, s’ha impulsat l’Observatori d’Administració i Finances Universitàries.