La Universitat de l’Experiència: obrint portes al coneixement per al curs 2024-2025

Notícia | Acadèmic
(11/06/2024)

Dilluns, 10 de juny, la Universitat de l’Experiència ha obert la matrícula per al curs acadèmic 2024-2025, en què ofereix una àmplia gamma de programes educatius dissenyats per a persones de més de cinquanta-cinc anys. El període de matrícula serà del 10 de juny al 14 de juliol, amb una possible extensió fins al 30 de setembre, si és necessari.

Notícia | Acadèmic
11/06/2024

Dilluns, 10 de juny, la Universitat de l’Experiència ha obert la matrícula per al curs acadèmic 2024-2025, en què ofereix una àmplia gamma de programes educatius dissenyats per a persones de més de cinquanta-cinc anys. El període de matrícula serà del 10 de juny al 14 de juliol, amb una possible extensió fins al 30 de setembre, si és necessari.

En la presentació de la campanya, el delegat del rector per a la Universitat de l’Experiència i professor de la Facultat de Geografia i Història, Carles Buenacasa, va destacar la diversificació i ampliació de l’oferta docent, mantenint els programes universitaris i augmentant significativament els seminaris. Aquesta estructura s’organitza en tres blocs principals: programes universitaris, seminaris d’aprofundiment i activitats complementàries.

  • Programes universitaris: aquests cursos, amb una durada d’un a tres anys, consten de quatre assignatures per any i es fan a les facultats de la Universitat de Barcelona. Enguany es manté el nombre de programes universitaris en vint, amb una novetat destacada: el programa «Reptes i oportunitats d’educar al segle xxi», que inclou setze assignatures enfocades en l’educació contemporània.
  • Seminaris: aquests cursos, d’un o dos quadrimestres, permeten aprofundir en aspectes específics relacionats amb els programes universitaris. L’oferta de seminaris s’ha ampliat a un total de quaranta-sis, de manera que hi ha un augment de tretze seminaris nous per al curs vinent.
  • Activitats complementàries: aquestes activitats, que inclouen tallers de teatre, coral, ioga i txikung, entre d’altres, estan dissenyades per fomentar una vida activa i saludable tant físicament com intel·lectualment. Enguany es mantindran les vuit activitats complementàries existents.

Creixement i èxit continuat

Des que es va crear l’any 2010, la Universitat de l’Experiència ha vist un creixement constant en la matrícula, amb l’única excepció durant la pandèmia el 2020. El curs actual els programes universitaris tenen 2.178 alumnes (el 92 % d’ocupació), mentre que en els seminaris i les activitats complementàries participen 746 persones (el 67 % d’ocupació).

Processos de matrícula i preinscripció

A partir del 10 de juny, els estudiants actuals es poden matricular en els cursos de segon i tercer any dels programes universitaris. Per als nous estudiants que vulguin accedir al primer any, és necessari fer una preinscripció entre el 25 i el 30 de juny, degut a la disponibilitat limitada de places.

La matrícula per als seminaris i les activitats complementàries s’obre directament a partir del 17 de juny. Tots aquests processos es fan en línia, a través del web oficial de la Universitat de l’Experiència, experiencia.ub.edu, en què es pot trobar tota la informació detallada sobre els cursos disponibles.

Amb aquesta nova oferta formativa, la Universitat de l’Experiència reafirma el compromís amb l’educació continuada i el desenvolupament personal de la comunitat, en oferir oportunitats d’aprenentatge i creixement en un entorn acadèmic enriquidor.