Una jornada commemora el 50è aniversari de l'Olimpíada Matemàtica Espanyola

L'activitat tindrà lloc a l'Edifici Històric de la UB.
L'activitat tindrà lloc a l'Edifici Històric de la UB.
Acadèmic
(04/10/2013)

El dilluns 7 dʼoctubre, el Paranimf de lʼEdifici Històric acollirà una jornada matemàtica organitzada per la Reial Societat Matemàtica Espanyola (RSME) amb la col·laboració de lʼInstitut de Matemàtica de la UB (IMUB). La trobada, que estarà presidida pel rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, conclourà amb un acte acadèmic de commemoració del 50è aniversari de lʼOlimpíada Matemàtica Espanyola.

L'activitat tindrà lloc a l'Edifici Històric de la UB.
L'activitat tindrà lloc a l'Edifici Històric de la UB.
Acadèmic
04/10/2013

El dilluns 7 dʼoctubre, el Paranimf de lʼEdifici Històric acollirà una jornada matemàtica organitzada per la Reial Societat Matemàtica Espanyola (RSME) amb la col·laboració de lʼInstitut de Matemàtica de la UB (IMUB). La trobada, que estarà presidida pel rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, conclourà amb un acte acadèmic de commemoració del 50è aniversari de lʼOlimpíada Matemàtica Espanyola.

 

La jornada començarà a les 16 h amb la primera edició del Col·loqui Anual de la RSME, que impartirà Sergi Verdú, catedràtic de la Universitat de Princetone (Estats Units), sota el títol «La teoría matemática de la comunicación».
 
Verdú és enginyer electrònic per la UPC (1980) i doctor honoris causa per aquesta mateixa Universitat (2005), així com doctor en Enginyeria Elèctrica per la Universitat dʼIllinois (1984). És pioner en detecció multiusuari, amb una producció de gran repercussió científica. Professor i director del Departament dʼEnginyeria Electrònica de la Universitat de Princeton i membre del Programa de Matemàtica Aplicada i Computacional, és especialista en teoria de la informació, compressió i transmissió de dades. Entre les seves nombroses distincions, destaca haver estat president de la Societat de Teoria de la Informació de lʼInstitut dʼEnginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE) i membre electe de lʼAcadèmia Nacional dʼEnginyeria dels Estats Units. També ha rebut el Premi Claude E. Shannon i la Medalla Richard W. Hamming, i el 1998 va ser lʼeditor principal del volum amb què es va commemorar el cinquantenari de lʼobra científica de Claude E. Shannon, el pare de les telecomunicacions, en el qual també va redactar la introducció històrica.
 
Lʼacte continuarà amb el lliurament del Premi José Luis Rubio de Francia per a joves investigadors en Matemàtiques a María Pe Pereira, que pronunciarà la conferència «Singularidades, arcos y la conjetura de Nash».
 
José Luis Rubio de Francia (Saragossa, 1949 - Madrid, 1988) va ser un matemàtic clau en lʼanàlisi de Fourier i va tenir un paper essencial en la consolidació de les matemàtiques espanyoles a escala mundial. A més de fer una estada postdoctoral a la Universitat de Princeton, va treballar a la Universitat de Saragossa i a lʼAutònoma de Madrid, que patrocinen el premi juntament amb la RSME. Fins a la seva mort prematura, ara fa vint-i-cinc anys, Rubio de Francia va prestar sempre una atenció especial als joves, i per això la RSME va acordar posar el seu nom al premi per a matemàtics que no superin els 32 anys dʼedat.
 
María Pe Pereira (Burgos, 1981) és la primera dona que rep aquest guardó. Va fer els estudis de llicenciatura i doctorat en Matemàtiques a la Universitat Complutense de Madrid i, després dʼuna estada postdoctoral a lʼInstitut de Matemàtiques de Jussieu, a París, ara treballa a lʼInstitut de Ciències Matemàtiques (ICMAT), a Madrid. En la seva tesi doctoral, defensada el 2011, Pe Pereira havia resolt de manera unificada el problema de Nash per a singularitats quocient. La tesi introduïa tècniques i enfocaments nous que es podien utilitzar en contextos més generals, i que han resultat fonamentals per a la posterior resolució del problema en tota la seva generalitat, una fita que han assolit conjuntament Pe Pereira i el seu director de tesi, Javier Fernández de Bobadilla. El resultat de la seva recerca es va publicar el 2012 a Annals of Mathematics, una de les revistes capdavanteres en matemàtiques.
 
Per posar punt final a lʼacte, tindrà lloc una prova de problemes matemàtics que servirà per seleccionar els participants espanyols de la propera edició de lʼOlimpíada Internacional de Matemàtica i per commemorar el 50è aniversari de lʼOlimpíada Matemàtica Espanyola (OME).
 
LʼOME es va posar en marxa després dʼuna decisió de la Junta General de la RSME, reunida a Salamanca la tardor del 1963. Durant el curs 2013-2014, seʼn durà a terme la cinquantena edició, la primera fase de la qual, com és habitual, es desenvoluparà a les comunitats autònomes. A Catalunya, lʼorganització és a càrrec de la Societat Catalana de Matemàtiques. La fase final tindrà lloc el 2014 a la ciutat de Requena (València).
 
Aquesta competició és la més antiga i de més prestigi dels diversos certàmens matemàtics que es fan a lʼEstat espanyol per a estudiants preuniversitaris. Els participants són habitualment alumnes de batxillerat i alguns de quart dʼESO. Excepcionalment, també hi participen estudiants més joves.
 
Lʼobjectiu fonamental de lʼOME és detectar i fomentar el talent matemàtic entre els joves; però també serveix per seleccionar lʼequip que representa cada any lʼEstat espanyol a lʼOlimpíada Internacional de Matemàtica i a lʼOlimpíada Iberoamericana de Matemàtica.