Un recurs per millorar el desenvolupament cognitiu dels infants

 
 
Recerca
(26/11/2021)

En quines habilitats són més competents els pares i les mares? Com seʼls pot animar a reforçar el desenvolupament cognitiu, social i lingüístic dels infants? La resposta a aquestes preguntes es pot esbrinar en qüestió de minuts amb PICCOLO, una eina dʼobservació ràpida i fiable dissenyada per avaluar i controlar la qualitat de les interaccions entre els progenitors i els infants. PICCOLO. Interacciones parentales con los/as niños/as és un recurs desenvolupat per investigadors dels Estats Units que ha estat adaptat i validat al context espanyol per un equip de recerca liderat per les professores Rosa Vilaseca i Magda Rivero, del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de lʼEducació de la UB.

 

 
 
Recerca
26/11/2021

En quines habilitats són més competents els pares i les mares? Com seʼls pot animar a reforçar el desenvolupament cognitiu, social i lingüístic dels infants? La resposta a aquestes preguntes es pot esbrinar en qüestió de minuts amb PICCOLO, una eina dʼobservació ràpida i fiable dissenyada per avaluar i controlar la qualitat de les interaccions entre els progenitors i els infants. PICCOLO. Interacciones parentales con los/as niños/as és un recurs desenvolupat per investigadors dels Estats Units que ha estat adaptat i validat al context espanyol per un equip de recerca liderat per les professores Rosa Vilaseca i Magda Rivero, del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de lʼEducació de la UB.

 

Desenvolupat perquè lʼutilitzin pares i mares amb infants dʼun a tres anys, PICCOLO mesura 29 comportaments dels progenitors per donar suport al desenvolupament infantil en quatre dimensions crítiques de la parentalitat: afecte, responsivitat (capacitat de resposta), alè o ànim i ensenyament. Es tracta dʼuna eina per avaluar quines conductes de criança funcionen millor per tal de desenvolupar intervencions individualitzades que ajudin els pares i les mares en aquesta tasca, així com per fer un seguiment dels resultats positius del programa. Lʼinstrument està basat en resultats de diferents estudis de recerca i sʼha avaluat a través de lʼús de dades longitudinals i dʼobservacions de vídeos procedents dels arxius del programa dʼintervenció Early Head Start Research and Evaluation Project, juntament amb altres observacions de vídeos i dades dʼaltres estudis de recerca de les mateixes autores.

El recurs inclou una guia per a lʼusuari que ofereix un acompanyament total al professional que es disposi a avaluar les interaccions parentals. Hi ha instruccions per saber com sʼha de començar, quant ha de durar una observació o quins tipus dʼactivitats són millors per a les observacions. També es donen consells per saber com es pot ajudar les famílies a sentir-se còmodes durant les observacions, com es fan les puntuacions, com sʼinterpreten els resultats i de quina manera cal compartir-los amb les famílies. Així mateix, la guia recull recomanacions sobre com es fa servir PICCOLO amb infants amb discapacitat, i afegeix una bateria de respostes a preguntes freqüents que es poden plantejar els professionals a lʼhora dʼutilitzar lʼeina, com ara de quina manera es pot afrontar la influència de la subjectivitat de lʼobservant durant les sessions si es coneix la família dʼantuvi.

Lʼequip està format per Rosa Vilaseca i Magda Rivero, professores del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de lʼEducació de la UB i codirectores del màster dʼIntervenció Professional en Atenció Precoç de la UB; Rosa M. Bersabé, professora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Màlaga; Esperanza Navarro-Pardo i María José Cantero, professores del Departament de Psicologia Evolutiva i de lʼEducació de la Universitat de València; Fina Ferrer, doctora en Psicologia Clínica i de la Salut i col·laboradora del màster dʼIntervenció Professional en Atenció Precoç de la UB, i Clara Valls-Vidal, professora del Departament de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU.