Un llibre recull els escrits de Maria Carratalà, intel·lectual oblidada

Maria Carratalà i Van den Wouver va ser pianista, dramaturga, traductora i també va fer aportacions en l’àmbit de la filosofia.
Maria Carratalà i Van den Wouver va ser pianista, dramaturga, traductora i també va fer aportacions en l’àmbit de la filosofia.
Cultura
(27/01/2023)

Acaba dʼaparèixer el llibre Lʼany segon de la guerra, a cura dels professors Joan Cuscó, de la Facultat de Geografia i Història, i Josep Monserrat, de la Facultat de Filosofia. Es tracta dʼun recull dʼarticles que la pianista, dramaturga i traductora Maria Carratalà va publicar durant la Guerra Civil al setmanari Meridià, del Front Intel·lectual Antifeixista.

Maria Carratalà i Van den Wouver va ser pianista, dramaturga, traductora i també va fer aportacions en l’àmbit de la filosofia.
Maria Carratalà i Van den Wouver va ser pianista, dramaturga, traductora i també va fer aportacions en l’àmbit de la filosofia.
Cultura
27/01/2023

Acaba dʼaparèixer el llibre Lʼany segon de la guerra, a cura dels professors Joan Cuscó, de la Facultat de Geografia i Història, i Josep Monserrat, de la Facultat de Filosofia. Es tracta dʼun recull dʼarticles que la pianista, dramaturga i traductora Maria Carratalà va publicar durant la Guerra Civil al setmanari Meridià, del Front Intel·lectual Antifeixista.

Lʼany segon de la guerra és una obra que aplega el pensament dʼuna autora oblidada: Maria Carratalà, defensora de la participació activa de la dona en els àmbits cultural i intel·lectual i figura reconeguda de la brillant generació intel·lectual dels anys vint i trenta del segle XX. Ella mateixa va preparar el recull dʼarticles que conformen aquest llibre per tal que es publiqués, però, a causa del decurs i el resultat de la Guerra Civil, lʼobra mai no va veure la llum. Tal com diu el professor Cuscó a la introducció, és «la seva darrera obra escrita, una síntesi de la seva filosofia que, com tantes altres, el desenllaç de la Guerra Civil silencià».

El llibre sʼha publicat gràcies a la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i lʼAjuntament de Vilafranca del Penedès, en el marc de la Càtedra UB Llorens i Barba Ciutat de Vilafranca, lʼobjectiu de la qual és promoure un conjunt dʼactivitats de docència, recerca, formació, informació i documentació en lʼàmbit de la filosofia i el pensament.

Maria Carratalà i Van den Wouver (1899-1984) va ser pianista, dramaturga, traductora i també va fer aportacions en lʼàmbit de la filosofia. Així mateix, va exercir la crítica literària i musical en diverses publicacions, com ara Art Novell, DʼAcí dʼAllà, Evolució, Claror, Ciutat, La Dona Catalana, La Nova Revista, El Matí i Meridià. També va ser una de les fundadores del Lyceum Club de Barcelona (1931), que es creà seguint el model dels clubs existents en altres ciutats europees i americanes, i en va ser escollida presidenta lʼany 1933. La seva feina de concertista, periodista, crítica i divulgadora es va aturar el 1939, amb la derrota republicana. Sobre la seva figura també sʼha publicat Maria Carratalà: música, escriptura i traducció (2021), de Teresa Julio.

Joan Cuscó és professor dʼEstètica, Teoria de lʼArt i Història de la Música a la Facultat de Geografia i Història, i membre de les societats catalanes de filosofia i de musicologia de lʼInstitut dʼEstudis Catalans. Sʼha especialitzat en filosofia catalana, pensament contemporani i teoria de la creativitat, i ha estudiat les obres de Salvador Dalí, Pablo Picasso, Francesc Pujols i Eugeni dʼOrs, entre dʼaltres. Entre els seus darrers llibres destaquen Subjectivitat i creativitat. Temps, memòria i creació (2018), Claude Debussy, el perfum de lʼaigua (2019), Lʼalè de Dionís (2020) i Entre Orfeu i Plató. Música i filosofia en la cultura catalana contemporània (2021). Així mateix, ha participat en obres col·lectives (en paper i en línia) com ara Dalí: escriptura i pensament (2017), Maria Aurèlia Capmany. Escriptora i pensadora (2019), Diccionario Ferrater Mora de Filosofía (2020), Andorra i la multiculturalitat (2021) i Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers (2021).