Un estudi de la UB identifica una potencial diana terapèutica contra la resistència a la insulina i la diabetis mellitus de tipus 2

La recerca està liderada per l’equip que dirigeix el professor Manuel Vázquez Carrera, membre de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i de l'Institut de Biomedicina (IBUB) de la UB
La recerca està liderada per l’equip que dirigeix el professor Manuel Vázquez Carrera, membre de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i de l'Institut de Biomedicina (IBUB) de la UB
Recerca
(09/05/2018)

Investigadors de la UB han identificat una molècula clau en la resistència a la insulina, una condició que afavoreix el desenvolupament de la diabetis mellitus de tipus 2. El treball, publicat a la revista científica Metabolism. Clinical and Experimental, mostra com lʼenzim BACE1 i el seu producte, lʼAPPβ soluble, estan implicats en lʼaparició del procés inflamatori i la resistència a la insulina. Aquests resultats obtinguts en ratolins obren la porta al desenvolupament de nous fàrmacs per tractar aquest tipus de diabetis.

La recerca està liderada per l’equip que dirigeix el professor Manuel Vázquez Carrera, membre de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i de l'Institut de Biomedicina (IBUB) de la UB
La recerca està liderada per l’equip que dirigeix el professor Manuel Vázquez Carrera, membre de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i de l'Institut de Biomedicina (IBUB) de la UB
Recerca
09/05/2018

Investigadors de la UB han identificat una molècula clau en la resistència a la insulina, una condició que afavoreix el desenvolupament de la diabetis mellitus de tipus 2. El treball, publicat a la revista científica Metabolism. Clinical and Experimental, mostra com lʼenzim BACE1 i el seu producte, lʼAPPβ soluble, estan implicats en lʼaparició del procés inflamatori i la resistència a la insulina. Aquests resultats obtinguts en ratolins obren la porta al desenvolupament de nous fàrmacs per tractar aquest tipus de diabetis.

La recerca està liderada per lʼequip que dirigeix el professor Manuel Vázquez Carrera, membre de la Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de l' Institut de Biomedicina (IBUB) de la UB, així com del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques (CIBERDEM). En lʼestudi també han participat les expertes Dolors Serra i Laura Herrero, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i de lʼIBUB; Anna Gumà, de la Facultat de Biologia i de lʼIBUB; Joan Vendrell i Sònia Fernández, de lʼInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i del <CIBERDEM , i altres experts de la Universitat de Dundee (Regne Unit).

Un trastorn que prediu la diabetis mellitus de tipus 2

Lʼaparició dʼun procés inflamatori crònic de baixa intensitat contribueix a la resistència a la insulina. Es tracta dʼuna condició en la qual les quantitats normals d'aquesta hormona són insuficients per complir la seva funció (és a dir, aconseguir que la glucosa que prové dels aliments entri a les cèl·lules per obtenir energia). Aquest trastorn prediu el desenvolupament de la diabetis mellitus de tipus 2, una malaltia crònica que mal controlada pot causar problemes de circulació, al cor, als ulls, als ronyons i en altres òrgans.

Lʼobjectiu del nou treball ha estat conèixer si lʼenzim BACE1 i el seu producte, lʼAPPβ soluble, estaven implicats en lʼaparició del procés inflamatori i la resistència a la insulina en el múscul esquelètic, el teixit més important implicat en el metabolisme de la glucosa. «Fins ara es coneixia que els ratolins deficients en aquest enzim estaven protegits davant la intolerància a la glucosa induïda per una dieta rica en greixos, però es desconeixia per quins mecanismes lʼabsència de BACE1 proporcionava aquest efecte protector», explica Manuel Vázquez.

Els investigadors han analitzat els efectes de bloquejar aquest enzim i dʼadministrar APPβ soluble en ratolins. «La inhibició de BACE1 atenua lʼincrement de lʼestrès del reticle endoplasmàtic (procés que afavoreix la resistència a la insulina), la inflamació i la resistència a la insulina induïda per un excés de lípids. Dʼaltra banda, lʼadministració dʼAPPβ soluble en ratolins incrementa la inflamació en el múscul i redueix la sensibilitat a la insulina».

A més, també han comparat els nivells de BACE1 i dʼAPPβ en mostres de pacients diabètics i persones sense la malaltia. «Lʼexpressió de BACE1 augmenta en el teixit adipós tant de pacients obesos com de diabètics de tipus 2. Tanmateix, els nivells de lʼAPPβ soluble estan incrementats en el plasma de pacients obesos diabètics de tipus 2 respecte als pacients obesos que no són diabètics», destaca Manuel Vázquez.

Potencial diana farmacològica

Segons els investigadors, aquests resultats indiquen que aquest enzim i el seu producte, lʼAPPβ soluble, són determinants clau en la inducció de lʼestrès del reticle endoplasmàtic, la inflamació i la resistència a la insulina en el múscul esquelètic.

Aquesta vinculació entre BACE1 i lʼAPPβ soluble amb la resistència a la insulina obre la porta al seu ús com a diana farmacològica. «El repte ara és demostrar que el desenvolupament de nous fàrmacs que bloquin les accions de BACE1 poden ser una estratègia terapèutica efectiva i segura en el tractament de la resistència a la insulina i la diabetis mellitus de tipus 2», conclou lʼinvestigador.

Referència de lʼarticle:

G. Botteri, L. Salvadó, A. Gumà, D. L. Hamilton, P. J. Meakin, G. Montagut, M. L. Ashford, V. Ceperuelo-Mallafré, S. Fernández-Veledo, J. Vendrell, M. Calderón-Domínguez, D. Serra, L. Herrero, J. Pizarro, E. Barroso, X. Palomer, M. Vázquez-Carrera. «The BACE1 product sAPPβ induces ER stress and inflammation and impairs insulin signaling». Metabolism. Clinical and Experimental, agost de 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.metabol.2018.03.005