Trobats dos arpons de pesca de fa 15.000 anys

Els arpons, que corresponen al període magdalenià (16.000-11.000 aC), són els primers que es troben a Catalunya en un estrat datat d’una excavació.
Els arpons, que corresponen al període magdalenià (16.000-11.000 aC), són els primers que es troben a Catalunya en un estrat datat d’una excavació.
Recerca
(13/07/2016)

Un equip de prehistoriadors del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la Universitat de Barcelona ha trobat dos arpons de banya de cérvol de fa 15.000 anys, és a dir, elaborats durant el Paleolític superior com a eines per a la pesca. La troballa ha tingut lloc durant la campanya dʼexcavacions arqueològiques del mes de juliol dʼenguany al jaciment de la cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera). Fins ara, a Catalunya només sʼhavien trobat arpons dʼaquestes característiques en un jaciment a Serinyà (Pla de lʼEstany), en recerques de finals del segle XIX i principis del XX. Aquest és el primer cop que aquestes eines de pesca es troben en una excavació científica metòdica.

Els arpons, que corresponen al període magdalenià (16.000-11.000 aC), són els primers que es troben a Catalunya en un estrat datat d’una excavació.
Els arpons, que corresponen al període magdalenià (16.000-11.000 aC), són els primers que es troben a Catalunya en un estrat datat d’una excavació.
Recerca
13/07/2016

Un equip de prehistoriadors del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la Universitat de Barcelona ha trobat dos arpons de banya de cérvol de fa 15.000 anys, és a dir, elaborats durant el Paleolític superior com a eines per a la pesca. La troballa ha tingut lloc durant la campanya dʼexcavacions arqueològiques del mes de juliol dʼenguany al jaciment de la cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera). Fins ara, a Catalunya només sʼhavien trobat arpons dʼaquestes característiques en un jaciment a Serinyà (Pla de lʼEstany), en recerques de finals del segle XIX i principis del XX. Aquest és el primer cop que aquestes eines de pesca es troben en una excavació científica metòdica.

Els arpons, que corresponen al període magdalenià (16.000-11.000 aC), són els primers que es troben a Catalunya en un estrat datat dʼuna excavació, juntament amb altres troballes dʼossos dʼanimals, llars de foc i diverses eines de pedra, dʼos i de banya (punxons, atzagaies, agulles de cosir...). Es tracta dʼuns arpons de tipus arcaic, amb petites dents laterals. Més endavant es van elaborar arpons amb dues fileres de dents, però els del jaciment de la cova del Parco són dels més arcaics que es coneixen. En jaciments del Cantàbric, el País Valencià, Múrcia i Andalusia també sʼhan detectat aquests tipus dʼarpons, però es tracta dʼexemplars escassos i excepcionals. La troballa a la cova del Parco dʼaquestes eines de pesca concorda amb la ubicació del jaciment a prop dʼun riu i és un exemple dels coneixements innovadors que tenien els pobladors de la zona.

El SERP excava al jaciment de la Cova del Parco des del 1987. De fet, enguany es commemora el trentè aniversari de les primeres excavacions. Al llarg dʼaquest temps, lʼequip de la cova del Parco nʼha recuperat altres elements significatius, com ara agulles de cosir dʼos i diversos penjolls fets amb cargolins marins. Els treballs estan dirigits pels professors Xavier Mangado Llach i Josep Maria Fullola Pericot (UB) i la investigadora Marta Sánchez de la Torre (actualment a la Universitat de Bordeus), tots ells membres del SERP. Aquests treballs estan integrats en el projecte quadriennal de recerca titulat «La conca mitja i alta del Segre durant la Prehistòria», i tenen el permís administratiu i lʼaval econòmic del Servei dʼArqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, així com el suport econòmic del SGR 2014-108 (Generalitat) i el projecte HAR 2014- 55131 (Ministeri dʼEconomia i Competitivitat), i el suport logístic de lʼAjuntament dʼAlòs de Balaguer.