Tres col·leccions dʼEdicions UB obtenen el segell de Qualitat en Edició Acadèmica

Instrumenta.
Instrumenta.
Cultura
(05/07/2022)

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) ha concedit el segell de Qualitat en Edició Acadèmica - Academic Publishing Quality (CEA-APQ) a tres col·leccions dʼEdicions de la Universitat de Barcelona: sʼha renovat el distintiu per a Instrumenta i sʼha aconseguit per primera vegada per a Pedagogies UB i Estudis dʼAntropologia Social i Cultural. La UNE, juntament amb lʼAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), atorguen aquest segell a les col·leccions dʼeditorials que compleixen les millors pràctiques dins de lʼedició universitària estatal. Enguany han estat trenta-sis les col·leccions que han obtingut el segell CEA-APQ, que té una vigència de cinc anys i és un signe distintiu tant per a les agències dʼavaluació de lʼactivitat investigadora com per a la comunitat universitària.

Instrumenta.
Instrumenta.
Cultura
05/07/2022

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) ha concedit el segell de Qualitat en Edició Acadèmica - Academic Publishing Quality (CEA-APQ) a tres col·leccions dʼEdicions de la Universitat de Barcelona: sʼha renovat el distintiu per a Instrumenta i sʼha aconseguit per primera vegada per a Pedagogies UB i Estudis dʼAntropologia Social i Cultural. La UNE, juntament amb lʼAgencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), atorguen aquest segell a les col·leccions dʼeditorials que compleixen les millors pràctiques dins de lʼedició universitària estatal. Enguany han estat trenta-sis les col·leccions que han obtingut el segell CEA-APQ, que té una vigència de cinc anys i és un signe distintiu tant per a les agències dʼavaluació de lʼactivitat investigadora com per a la comunitat universitària.

La col·lecció Instrumenta, dirigida per José Remesal Rogríguez, publica estudis inèdits i originals de lʼAntiguitat clàssica que se signifiquen pel valor científic de les seves aportacions. Lʼobjectiu és promoure la investigació i la divulgació dels resultats en aquest camp del coneixement. Pedagogies UB, dirigida per Enric Prats, aposta per incrementar el valor intel·lectual de la pedagogia des de la vocació humanista i pretén donar a conèixer textos acadèmics vinculats al pensament pedagògic contemporani a partir dʼadscripcions acadèmiques diverses. Estudis dʼAntropologia Social i Cultural, dirigida per Xavier Roigé Ventura, acull autors i obres de grups de recerca variats per difondre les investigacions en diferents camps de lʼantropologia: lʼeconòmica, la mèdica, la del patrimoni, la de lʼalimentació, la del gènere, la de parentiu, la de la diversitat cultural, etc.

El segell CEA-APQ avalua la qualitat científica de les col·leccions editorials que ho sol·liciten i seʼls concedeix a les que compleixen els requisits en tots quatre apartats: la qualitat informativa (comunicació, difusió i accés de la col·lecció; inclusió de metadades; ressenyes en revistes científiques, etc.), la qualitat de la política editorial (definició de les línies de publicació; identificació i prestigi del director de la col·lecció i del comitè assessor, etc.), la qualitat dels processos editorials (informació sobre la selecció de manuscrits; comunicació raonada de lʼacceptació o el rebuig de les obres, etc.) i la reputació i el prestigi de la col·lecció (regularitat de publicació dʼautors externs a la institució editora, capacitat dʼatracció dʼoriginals dʼautors estrangers, citacions i ressenyes rebudes, etc.).