La Conferència Araboeuropea liderada per la UB rep el suport dels ministres dʼafers exteriors de la UE i de la Lliga Àrab en la seva segona edició

El rector de la UB, Dídac Ramirez, en la segona edició de l'AECHE.
El rector de la UB, Dídac Ramirez, en la segona edició de l'AECHE.
(13/06/2014)

La II Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE) es va cloure el dimecres 11 de juny a la Universitat de Tecnologia Princesa Sumaya (PSUT) dʼAmman (Jordània). Promoguda per la Universitat de Barcelona, lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU) i lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA), lʼAECHE, iniciativa de la UB, ha rebut el suport de la Conferència de Ministres dʼAfers Exteriors de la Unió Europea i de la Lliga dʼEstats Àrabs, celebrada el dies 10 i 11 de juny a Atenes.

 

El rector de la UB, Dídac Ramirez, en la segona edició de l'AECHE.
El rector de la UB, Dídac Ramirez, en la segona edició de l'AECHE.
13/06/2014

La II Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE) es va cloure el dimecres 11 de juny a la Universitat de Tecnologia Princesa Sumaya (PSUT) dʼAmman (Jordània). Promoguda per la Universitat de Barcelona, lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU) i lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA), lʼAECHE, iniciativa de la UB, ha rebut el suport de la Conferència de Ministres dʼAfers Exteriors de la Unió Europea i de la Lliga dʼEstats Àrabs, celebrada el dies 10 i 11 de juny a Atenes.

 

Concretament, la declaració emesa al final de la reunió ministerial UE - Lliga Àrab afirma en el punt número 21: «Els ministres han donat la benvinguda a la posada en marxa de les Conferències Araboeuropees dʼEducació Superior (AECHE) com un fòrum de cooperació entre institucions dʼeducació superior europees i àrabs, i esperen que tinguin lloc properes trobades entre aquestes institucions».

 

LʼAECHE té com a finalitat contribuir a la reorientació de les relacions entre Europa i els països àrabs, a partir de la col·laboració entre iguals i el respecte mutu. Durant aquesta segona conferència, sʼha tornat a evidenciar que ja existeix, com a base a partir de la qual avançar, una cooperació entre universitats europees i àrabs, així com entre les universitats àrabs. Alhora, es constata que hi ha oportunitats per ampliar aquesta cooperació, sobretot envers els països més pobres i amb dificultats més grans. Dʼaltra banda, sʼhan posat de manifest les importants dificultats de caràcter polític i econòmic en aquests països, des de les de tipus pressupostari fins a les de llibertat acadèmica i dʼautonomia, o la insuficiència de la cooperació universitària intraàrab.

 

A Amman també sʼha decidit celebrar una tercera conferència, que probablement serà lʼany 2016 a la Universitat de Barcelona. La UB acull amb caràcter permanent la Secretaria de lʼAECHE i sʼha mostrat disposada a seguir liderant aquest procés.

 

El rector de la UB, Dídac Ramírez, va inaugurar la segona Conferència de lʼAECHE junt amb la princesa Sumaya bint El Hassan de Jordània; Issa Batarseh, rector de la PSUT; Sultan Abu Orabi, secretari general de lʼAARU; Helena Nazaré, presidenta de lʼEUA, i Joanna Wronecka, cap de la delegació de la UE a Jordània.

 

El rector Ramírez va visitar durant lʼestada a Amman la Universitat de Jordània i la Universitat Haixemita, així com la seu de lʼAARU. També va assistir a la inauguració dʼuna exposició sobre el llegat àrab i islàmic de la ciutat de Còrdova que sʼexhibeix a la seu de lʼInstitut Cervantes a Amman. En el marc dʼaquest acte, el rector es va reunir amb lʼambaixador dʼEspanya a Amman, Santiago Cabanas, i amb el director de la Casa Àrab, Eduardo López.