Sessió informativa Erasmus+ per a estudiants amb necessitats especials

La jornada s’adreça als estudiants de la UB amb necessitats especials que vulguin fer una mobilitat Erasmus+.
La jornada s’adreça als estudiants de la UB amb necessitats especials que vulguin fer una mobilitat Erasmus+.
Acadèmic
(29/03/2017)

Segons dades de la Comissió Europea, la mobilitat internacional dels universitaris amb necessitats especials representa tan sols el 0,14 % de tots els estudiants Erasmus. Per canviar aquesta situació i incentivar la participació dʼaquest alumnat en els programes de mobilitat, la Universitat de Barcelona, juntament amb la Fundació ONCE i lʼorganització Erasmus Student Network Espanya (ESN), han organitzat una jornada informativa amb el lema «Te'n vols anar d'Erasmus?». La sessió té lloc aquest dijous, 30 de març, a les 16 h, a la sala gran de la Facultat de Geografia i Història.

La jornada s’adreça als estudiants de la UB amb necessitats especials que vulguin fer una mobilitat Erasmus+.
La jornada s’adreça als estudiants de la UB amb necessitats especials que vulguin fer una mobilitat Erasmus+.
Acadèmic
29/03/2017

Segons dades de la Comissió Europea, la mobilitat internacional dels universitaris amb necessitats especials representa tan sols el 0,14 % de tots els estudiants Erasmus. Per canviar aquesta situació i incentivar la participació dʼaquest alumnat en els programes de mobilitat, la Universitat de Barcelona, juntament amb la Fundació ONCE i lʼorganització Erasmus Student Network Espanya (ESN), han organitzat una jornada informativa amb el lema «Te'n vols anar d'Erasmus?». La sessió té lloc aquest dijous, 30 de març, a les 16 h, a la sala gran de la Facultat de Geografia i Història.

Durant la jornada sʼinformarà de les diferents eines de què disposen els estudiants amb necessitats especials per dur a terme una mobilitat internacional. En destaca, per exemple, el finançament complementari que dona el programa Erasmus+ en casos de discapacitat mínima del 65 %, i que es destina a sufragar les despeses derivades dels serveis dʼajuda a casa o d'intèrpret de llengua de signes, transport o acompanyants.

A la sessió, de metodologia participativa, tècnics de les diferents entitats organitzadores oferiran xerrades sobre mobilitat inclusiva. LʼOficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) de la Universitat parlarà del programa Erasmus+, que té precisament com un dels seus eixos transversals lʼequitat i la inclusió social. LʼESN presentarà alguns dels seus projectes, com ara lʼeina dʼExchangeAbility, que recull les facilitats per a la integració dʼestudiants amb necessitats especials a les universitats de la Unió Europea. Al seu torn, la Fundació ONCE informarà sobre les diferents ajudes i beques a la mobilitat adreçades als estudiants que es troben en aquesta situació.

La jornada es tancarà amb una presentació de la Unitat de Programes dʼIntegració del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE), en què s'explicarà com sʼajuda aquests estudiants des de la UB.