Serveis dʼInformació i Orientació Universitaris: noves tecnologies per atendre la diversitat

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha presidit la inauguració de les jornades.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha presidit la inauguració de les jornades.
Institucional
(05/05/2022)

Més de trenta universitats dʼarreu de lʼEstat participen a la UB, des dʼahir i fins divendres, en la trobada dels Serveis dʼInformació i Orientació Universitaris (SIOU). En aquesta ocasió, la reunió, que cada any té lloc en una universitat diferent, posa lʼaccent en la diversitat i en els mecanismes per respondre millor a les necessitats dʼun alumnat cada cop més heterogeni. Les conferències i taules rodones se centraran, doncs, en els reptes dels SIOU relatius a lʼatenció a lʼalumnat, que passa per aplicar tècniques dʼintel·ligència artificial i de neurociències.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha presidit la inauguració de les jornades.
El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha presidit la inauguració de les jornades.
Institucional
05/05/2022

Més de trenta universitats dʼarreu de lʼEstat participen a la UB, des dʼahir i fins divendres, en la trobada dels Serveis dʼInformació i Orientació Universitaris (SIOU). En aquesta ocasió, la reunió, que cada any té lloc en una universitat diferent, posa lʼaccent en la diversitat i en els mecanismes per respondre millor a les necessitats dʼun alumnat cada cop més heterogeni. Les conferències i taules rodones se centraran, doncs, en els reptes dels SIOU relatius a lʼatenció a lʼalumnat, que passa per aplicar tècniques dʼintel·ligència artificial i de neurociències.

«La realitat de la universitat, igual que la de la societat, és cada vegada més complexa. Fenòmens com la globalització, la migració o la potenciació de les polítiques dʼinclusió, així com la creixent riquesa en diversitat identitària dels nostres i les nostres estudiants, fan evident que lʼalumnat actualment dista molt de ser homogeni», explica la vicerectora dʼEstudiants i Participació de la UB, Marta Ferrer. La trobada a Barcelona ha de servir perquè els serveis dʼinformació i orientació de les diferents universitats comparteixin idees i unifiquin criteris sobre com atendre aquesta diversitat.

«La diversitat i variabilitat de perfils requereix sistemes ben definits de relació amb lʼalumnat, que ofereixin informació, orientació i serveis ajustats als interessos, les necessitats i les característiques específiques de cada estudiant», apunta Marta Ferrer. Precisament, la conferència inaugural de la trobada, a càrrec del professor de la Facultat de Biologia de la UB David Bueno, porta com a títol «Assessorar des de la incertesa i la diversitat: propostes de la neuroeducació». El rector de la UB, Joan Guàrdia, presideix la inauguració de les jornades, que inclouen sessions dʼintercanvi dʼexperiències entre diverses universitats i taules rodones amb participació dʼestudiants, entre altres activitats.

Durant la trobada també es presentarà la tasca que duu a terme el Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE) de la UB, integrat per les seccions dʼInformació i Documentació; Futurs Estudiants; Integració; Feina UB, i Orientació Acadèmica. Es tracta de serveis que acompanyen lʼestudiant al llarg de tota la seva vida acadèmica, des dʼabans que sʼincorpori a la universitat i fins després que hagi acabat els estudis, amb orientació de cara a la inserció laboral. Actualment, la UB està treballant per optimitzar la tasca del SAE mitjançant algorismes dʼintel·ligència artificial que proporcionin un suport proactiu i al més personalitzat possible, i també sʼestà incidint en la cerca de vies de comunicació més dinàmiques i properes a lʼalumnat.