Robin Boadway: «Cal assegurar-se que lʼenvelliment de la societat no suposi una càrrega per a les generacions més joves»

Robin Boadway.
Robin Boadway.
Institucional
(30/06/2022)

Robin Boadway, un dels màxims experts en finances públiques, explica en aquesta entrevista —arran de la seva investidura com a doctor honoris causa per la UB el 16 de juny— quins són els elements perquè un sistema fiscal federal funcioni correctament. Adverteix que, per evitar la «competència depredadora» entre territoris, cal limitar la capacitat de «fer servir els impostos i les subvencions per atreure les empreses de les jurisdiccions veïnes». Boadway també esmenta, entre altres qüestions, la necessitat dʼabordar la creixent desigualtat de la societat mitjançant la fiscalitat: les seves propostes es basen en «un sistema dʼimpost de successions eficaç» i a «reformar el sistema de lʼimpost sobre la renda». Dʼaltra banda, considera que els joves no han dʼafrontar les càrregues dʼuna població cada cop més envellida, sinó que sʼhan de repartir entre les diferents generacions.

Entrevista amb subtítols disponibles en català. 

 

Robin Boadway.
Robin Boadway.
Institucional
30/06/2022

Robin Boadway, un dels màxims experts en finances públiques, explica en aquesta entrevista —arran de la seva investidura com a doctor honoris causa per la UB el 16 de juny— quins són els elements perquè un sistema fiscal federal funcioni correctament. Adverteix que, per evitar la «competència depredadora» entre territoris, cal limitar la capacitat de «fer servir els impostos i les subvencions per atreure les empreses de les jurisdiccions veïnes». Boadway també esmenta, entre altres qüestions, la necessitat dʼabordar la creixent desigualtat de la societat mitjançant la fiscalitat: les seves propostes es basen en «un sistema dʼimpost de successions eficaç» i a «reformar el sistema de lʼimpost sobre la renda». Dʼaltra banda, considera que els joves no han dʼafrontar les càrregues dʼuna població cada cop més envellida, sinó que sʼhan de repartir entre les diferents generacions.

Entrevista amb subtítols disponibles en català.