La Universitat de Barcelona, líder estatal en sostenibilitat, xarxes internacionals de recerca i reputació acadèmica als QS World University Rankings

Notícia | Rànquings
(04/06/2024)

La Universitat de Barcelona (UB) ocupa la posició 165 en els QS World University Rankings entre les més de 1.500 institucions d’educació superior que s’han analitzat. Amb aquest resultat, la UB es classifica en l’11 % de les millors universitats del món i obté la 73a posició a Europa. A més, és líder estatal en tres indicadors del rànquing: sostenibilitat, xarxes internacionals de recerca i reputació acadèmica.

Notícia | Rànquings
04/06/2024

La Universitat de Barcelona (UB) ocupa la posició 165 en els QS World University Rankings entre les més de 1.500 institucions d’educació superior que s’han analitzat. Amb aquest resultat, la UB es classifica en l’11 % de les millors universitats del món i obté la 73a posició a Europa. A més, és líder estatal en tres indicadors del rànquing: sostenibilitat, xarxes internacionals de recerca i reputació acadèmica.

Pel que fa a l’indicador de participació en xarxes internacionals de recerca, la UB rep 96,8 punts sobre 100 i assoleix el 44è lloc a escala mundial. En el criteri de sostenibilitat, la UB assoleix 92,2 punys i aconsegueix la posició 76. Quant a la reputació acadèmica, se situa 85a, amb una puntuació de 73,7.

Val a dir que aquest últim indicador, el de reputació acadèmica, té un pes important en el resultat final: concretament, del 30 %. En canvi, els de sostenibilitat i de participació en xarxes internacionals de recerca suposen, cadascun, el 5 %. La resta d’indicadors del rànquing són la reputació entre els ocupadors (amb un pes del 15 %), la ràtio docent-estudiant (10 %), les citacions científiques (20 %), la internacionalització del personal docent i investigador (5 %), la internacionalització de l’alumnat (5 %) i l’ocupabilitat (5 %).

Des que, ara fa dotze anys, el rànquing QS va iniciar una nova metodologia —que en aquesta edició s’ha ajustat amb indicadors nous—, la UB ha tingut una tendència a l’alça: ha escalat posicions en sis ocasions, s’ha mantingut igual en dues i ha descendit en quatre.

Segons els QS World University Rankings, els millors centres del món són, per aquest ordre, l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), l’Imperial College London i la Universitat d’Oxford.