Quatre empreses derivades de la UB van facturar més dʼun milió dʼeuros cadascuna el 2021

 
 
Recerca
(13/09/2022)

Enantia, Biocontrol Technologies, Cytes Biotechnologies i Qilimanjaro Quantum Tech són les quatre empreses sorgides dʼuna tecnologia o dʼun coneixement desenvolupat a la Universitat de Barcelona que el 2021 van facturar més dʼun milió dʼeuros cadascuna.

Dʼaltra banda, lʼany 2021 la UB tenia també 22 empreses participades, que en total van facturar 9.355.608 euros. Es tracta de la xifra més alta assolida fins ara, i cal destacar que representa un 31 % més respecte al 2020, quan la facturació total va sobrepassar els set milions dʼeuros.

Més informació

 
 
Recerca
13/09/2022

Enantia, Biocontrol Technologies, Cytes Biotechnologies i Qilimanjaro Quantum Tech són les quatre empreses sorgides dʼuna tecnologia o dʼun coneixement desenvolupat a la Universitat de Barcelona que el 2021 van facturar més dʼun milió dʼeuros cadascuna.

Dʼaltra banda, lʼany 2021 la UB tenia també 22 empreses participades, que en total van facturar 9.355.608 euros. Es tracta de la xifra més alta assolida fins ara, i cal destacar que representa un 31 % més respecte al 2020, quan la facturació total va sobrepassar els set milions dʼeuros.

Més informació