Publicat un nou Informe de sostenibilitat. El compromís de la UB amb els ODS

Informe de sostenibilitat del curs acadèmic 2019-2020, que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.
Informe de sostenibilitat del curs acadèmic 2019-2020, que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.
Institucional
(22/07/2021)

Ja sʼha publicat lʼInforme de sostenibilitat del curs acadèmic 2019-2020, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social a partir de la informació proporcionada per gran part de les unitats i vicerectorats de la Universitat i que publica Edicions UB.
Lʼinforme sʼha tornat a elaborar seguint lʼadaptació completa del conjunt consolidat dʼestàndards de la Global Reporting Initiative (GRI) per a lʼelaboració dʼinformes de sostenibilitat. Aquesta adaptació la van dur a terme conjuntament lʼequip de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona i el de la Universitat Pompeu Fabra, a fi dʼaconseguir uns estàndards més adients per analitzar lʼimpacte dʼuna universitat pública (els estàndards originals de la GRI estan pensats per ser aplicats a qualsevol mena dʼorganització, però tenen un biaix més enfocat a les multinacionals de lʼàmbit privat). Els estàndards de la GRI són els més reconeguts en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social i, per aquest motiu, la UB ha optat per partir de la seva proposta dʼestàndards.

A més de la informació proporcionada per donar compliment a lʼadaptació dels estàndards de la GRI, sʼhan tornat a recollir les contribucions que fa la UB en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En aquest sentit, el document recull les actuacions que ha dut a terme la Universitat que es poden vincular a metes concretes dels ODS. Dʼaltra banda, sʼha informat per primera vegada sobre les aportacions que sʼhan fet a lʼAgenda 2030 de la UB, aprovada pel Consell de Govern el juny del 2020, que explicita les metes que es marca la UB respecte als ODS. LʼInforme de sostenibilitat detalla quines dʼaquestes metes sʼhan satisfet i de quina manera.  

Pel que fa als apartats del document, aprovat per la Comissió de Desenvolupament Sostenible al mes de juny, cal destacar que sʼestructura en sis grans apartats: un sobre la Universitat de Barcelona i la seva governança, un sobre docència i recerca, un sobre compromís social, un sobre compromís ambiental, un sobre economia, i un darrer sobre els continguts de lʼinforme on apareixen els diferents índexs.
Finalment, cal esmentar que, per segon any consecutiu, sʼestà elaborant una versió en paper de lʼinforme que complementarà lʼelectrònica. El document en paper, que es publicarà a lʼoctubre, oferirà la informació en un format més amè i accessible als usuaris, i serà menys extens que lʼinforme electrònic que es presenta avui.


 

Informe de sostenibilitat del curs acadèmic 2019-2020, que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.
Informe de sostenibilitat del curs acadèmic 2019-2020, que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.
Institucional
22/07/2021

Ja sʼha publicat lʼInforme de sostenibilitat del curs acadèmic 2019-2020, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social a partir de la informació proporcionada per gran part de les unitats i vicerectorats de la Universitat i que publica Edicions UB.
Lʼinforme sʼha tornat a elaborar seguint lʼadaptació completa del conjunt consolidat dʼestàndards de la Global Reporting Initiative (GRI) per a lʼelaboració dʼinformes de sostenibilitat. Aquesta adaptació la van dur a terme conjuntament lʼequip de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona i el de la Universitat Pompeu Fabra, a fi dʼaconseguir uns estàndards més adients per analitzar lʼimpacte dʼuna universitat pública (els estàndards originals de la GRI estan pensats per ser aplicats a qualsevol mena dʼorganització, però tenen un biaix més enfocat a les multinacionals de lʼàmbit privat). Els estàndards de la GRI són els més reconeguts en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social i, per aquest motiu, la UB ha optat per partir de la seva proposta dʼestàndards.

A més de la informació proporcionada per donar compliment a lʼadaptació dels estàndards de la GRI, sʼhan tornat a recollir les contribucions que fa la UB en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En aquest sentit, el document recull les actuacions que ha dut a terme la Universitat que es poden vincular a metes concretes dels ODS. Dʼaltra banda, sʼha informat per primera vegada sobre les aportacions que sʼhan fet a lʼAgenda 2030 de la UB, aprovada pel Consell de Govern el juny del 2020, que explicita les metes que es marca la UB respecte als ODS. LʼInforme de sostenibilitat detalla quines dʼaquestes metes sʼhan satisfet i de quina manera.  

Pel que fa als apartats del document, aprovat per la Comissió de Desenvolupament Sostenible al mes de juny, cal destacar que sʼestructura en sis grans apartats: un sobre la Universitat de Barcelona i la seva governança, un sobre docència i recerca, un sobre compromís social, un sobre compromís ambiental, un sobre economia, i un darrer sobre els continguts de lʼinforme on apareixen els diferents índexs.
Finalment, cal esmentar que, per segon any consecutiu, sʼestà elaborant una versió en paper de lʼinforme que complementarà lʼelectrònica. El document en paper, que es publicarà a lʼoctubre, oferirà la informació en un format més amè i accessible als usuaris, i serà menys extens que lʼinforme electrònic que es presenta avui.