Publicada la sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona

Sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(22/10/2015)

Ja sʼha publicat la sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2013-2014, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

Sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Institucional
22/10/2015

Ja sʼha publicat la sisena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2013-2014, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

El document mostra lʼimpacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són lʼeconomia, el medi ambient i la societat, i ho fa des dʼuna perspectiva tant interna (els impactes dins lʼorganització) com externa (els impactes fora de lʼorganització). Aquest any, però, la novetat és que per fer aquest exercici de rendició de comptes sʼhan seguit les directrius marcades per la nova guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), la guia internacional més reconeguda en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social. Fins ara se seguia la versió anterior de la GRI, la guia G3.

La memòria recentment publicada recull dades des de lʼany 2011 fins al 2014, o del curs 2010-2011 al 2013-2014, dependent de la unitat a la qual sʼhagi sol•licitat la informació. Lʼinforme mostra, per tant, lʼevolució de la Universitat al llarg dʼun període de quatre anys o quatre cursos acadèmics, de manera que facilita una visió perspectiva de gran utilitat a lʼhora de detectar les possibles debilitats que sʼhan de corregir per aconseguir una millora continuada en la gestió universitària.