La UB acull les proves d’accés a la universitat

Notícia | Acadèmic
(30/05/2024)
Del 4 al 6 de juny, més dʼonze mil alumnes sʼexaminaran a la Universitat de Barcelona en les proves d’accés a la universitat (PAU). En total, hi haurà cinquanta-set tribunals, situats als centres següents: Dret (nou); Economia i Empresa, edifici 690 (vuit); Economia i Empresa, edifici 696 (sis); Física (tres); Química (quatre); Ciències de la Terra (un); Biologia (sis); Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (cinc); Filosofia i Geografia i Història (quatre); Psicologia (quatre), i Filologia i Comunicació (quatre). Igualment, sʼhan constituït tres tribunals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Notícia | Acadèmic
30/05/2024
Del 4 al 6 de juny, més dʼonze mil alumnes sʼexaminaran a la Universitat de Barcelona en les proves d’accés a la universitat (PAU). En total, hi haurà cinquanta-set tribunals, situats als centres següents: Dret (nou); Economia i Empresa, edifici 690 (vuit); Economia i Empresa, edifici 696 (sis); Física (tres); Química (quatre); Ciències de la Terra (un); Biologia (sis); Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (cinc); Filosofia i Geografia i Història (quatre); Psicologia (quatre), i Filologia i Comunicació (quatre). Igualment, sʼhan constituït tres tribunals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Les PAU es divideixen en dues fases: la general —obligatòria i que consta d’un total de cinc exàmens— i l’específica —voluntària per a tots els perfils d’estudiants i que serveix per apujar nota. En la primera, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera, i Història o Història de la Filosofia) i una assignatura a escollir entre les comunes d’opció del batxillerat (Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials).

L’alumnat que obtingui un 5 de mitjana entre la qualificació de batxillerat i la de la fase general de les proves haurà superat les PAU i, per tant, tindrà una nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, l’obtinguda en el batxillerat té un valor del 60 %, i l’aconseguida en la fase general compta un 40 %, sempre que l’estudiant tregui un 4 de mitjana en els cinc exàmens que integren la fase general.

En l’apartat específic, que poden fer alumnes tant de batxillerat com de cicles formatius de grau superior, l’estudiant pot examinar-se de fins a tres matèries de la modalitat que tria entre vint-i-tres assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió, que pot arribar fins als 14 punts.

La data fixada per publicar els resultats de les proves PAU és el 19 de juny, quan es podran consultar al Portal d’accés a la universitat.