El projecte FOREU4All reunirà totes les universitats europees per compartir bones pràctiques en el sector de l’educació superior

Notícia | Institucional | Acadèmic | Internacional
(04/07/2024)
La CHARM-EU, coordinada per la Universitat de Barcelona, és una de les universitats europees que lideren el nou projecte FOREU4All. L’objectiu del FOREU4All és fomentar un entorn de col·laboració i de suport en què les bones pràctiques i les experiències es comparteixin no només entre les aliances d’universitats europees com la CHARM-EU, sinó també amb el conjunt del sector de l’educació superior a Europa. FOREU4All reunirà totes les aliances universitàries europees, un total de seixanta-quatre, en una estructura unificada i cohesionada. La CHARM-EU, representada per la Universitat de Barcelona i el Trinity College de Dublín, liderarà en concret el grup de treball sobre comunicació i difusió dins el FOREU4All.
Notícia | Institucional | Acadèmic | Internacional
04/07/2024
La CHARM-EU, coordinada per la Universitat de Barcelona, és una de les universitats europees que lideren el nou projecte FOREU4All. L’objectiu del FOREU4All és fomentar un entorn de col·laboració i de suport en què les bones pràctiques i les experiències es comparteixin no només entre les aliances d’universitats europees com la CHARM-EU, sinó també amb el conjunt del sector de l’educació superior a Europa. FOREU4All reunirà totes les aliances universitàries europees, un total de seixanta-quatre, en una estructura unificada i cohesionada. La CHARM-EU, representada per la Universitat de Barcelona i el Trinity College de Dublín, liderarà en concret el grup de treball sobre comunicació i difusió dins el FOREU4All.
Evolució de la xarxa FOREU

La xarxa informal d’aliances d’universitats europees FOREU (Fòrum d’Universitats Europees) existeix des dels inicis de la iniciativa Universitats Europees (EUI). En el marc de la FOREU, s’han reunit experts en aliances de diversos països i institucions per formar comunitats actives sobre temes estratègics, com la cooperació educativa, el govern, la dimensió de la recerca i la innovació de les aliances o la participació de l’alumnat. Actualment, la FOREU té més de vint subgrups  i diversos fòrums paral·lels en què es reuneixen els coordinadors i els experts de les aliances. Atès l’impacte i el caràcter de l’EUI, ara és necessària una fusió de tots els grups de la FOREU, i es necessiten recursos específics.

El projecte FOREU4All reflectirà la fructífera col·laboració i l’àmplia experiència que hi ha dins la FOREU. Així, fusionarà, formalitzarà i ampliarà els processos i les estructures informals que s’han desenvolupat de manera natural durant els últims quatre anys. També se centra a donar suport a una administració, coordinació, comunicació i difusió eficients. El FOREU4All està focalitzat en els vincles amb el sector de l'educació superior en general, la col·laboració amb les xarxes existents i els diversos actors implicats, així com el compromís amb els responsables de la presa de decisions sobre èxits i els reptes relacionats amb les universitats europees. S’espera que les activitats de divulgació i la difusió de bones pràctiques i lliçons apreses permetin assolir un nou nivell de cooperació transnacional en educació superior.
La Universitat de Barcelona i el Trinity College de Dublín representaran l’aliança CHARM-EU en aquesta nova iniciativa.
Compromís per superar els obstacles en la col·laboració transnacional

En col·laboració amb diversos actors, el FOREU4All tractarà els reptes en la col·laboració transnacional que persisteixen actualment en l’espai europeu d’educació superior, des de l’oferta educativa conjunta fins a la mobilitat, així com la col·laboració digital i en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). Amb el FOREU4All, les aliances d’universitats europees es comprometen a col·laborar entre si, amb les parts interessades pertinents i amb els responsables polítics per superar els obstacles en la col·laboració transnacional i fer realitat la transformació de l’educació superior europea.

El projecte FOREU4All ha rebut 1,8 milions d’euros de la Comissió Europea i s’allargarà quaranta-vuit mesos, a partir de l’1 de novembre del 2024.  L’Associació Europea d’Universitats (EUA), la Unió Europea d’Estudiants (ESU), l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat a l’Educació Superior (ENQA), l’Associació Europea d’Institucions d’Educació Superior (EURASHE) i la Xarxa d’Estudiants Erasmus (ESN) són socis d’aquest projecte.