Professors de la UNAE i membres del Ministeri dʼEducació de lʼEquador visiten la Universitat de Barcelona

El rector, Dídac Ramírez, va rebre la visita de la delegació de l'Equador.
El rector, Dídac Ramírez, va rebre la visita de la delegació de l'Equador.
Institucional
(29/12/2015)

Del 14 al 17 de desembre, la Universitat de Barcelona, a través de la Facultat dʼEducació, va rebre la visita de tres vicerectors de la Universitat Nacional de l'Equador (UNAE) i de la subsecretària de Formació del Professorat del Ministeri dʼEducació de lʼEquador, amb lʼobjectiu dʼenfortir els lligams existents entre les dues universitats i el ministeri a través de convenis de col·laboració.

El rector, Dídac Ramírez, va rebre la visita de la delegació de l'Equador.
El rector, Dídac Ramírez, va rebre la visita de la delegació de l'Equador.
Institucional
29/12/2015

Del 14 al 17 de desembre, la Universitat de Barcelona, a través de la Facultat dʼEducació, va rebre la visita de tres vicerectors de la Universitat Nacional de l'Equador (UNAE) i de la subsecretària de Formació del Professorat del Ministeri dʼEducació de lʼEquador, amb lʼobjectiu dʼenfortir els lligams existents entre les dues universitats i el ministeri a través de convenis de col·laboració.

El curs 2014-2015, la Facultat dʼEducació de la Universitat de Barcelona va iniciar un màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària a l'Equador que van cursar 360 alumnes —professors en exercici—, i un postgrau d'Educació Infantil en què van participar 500 mestres. El febrer del 2016, els estudiants del màster, repartits en les especialitats dʼEducació Física, Orientació Educativa, Geografia i Història i Matemàtiques, finalitzaran els estudis amb la defensa dels treballs finals.

Atès lʼèxit dʼaquesta primera edició del màster, sʼha acordat la incorporació de la UNAE per tal dʼanalitzar quines són les necessitats de formació inicial i continuada que tenen els professionals a curt i llarg termini i programar nous màsters i altres accions formatives.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, va rebre la delegació procedent de lʼEquador el passat 15 de desembre.