Presenten al Parlament els resultats d'un projecte de recerca sobre participació ciutadana a Catalunya

Entre les conclusions de la recerca es fa un balanç positiu de la Llei d’iniciativa legislativa popular de Catalunya.
Entre les conclusions de la recerca es fa un balanç positiu de la Llei d’iniciativa legislativa popular de Catalunya.
Recerca
(15/07/2016)

Avui divendres, 15 de juliol, sʼha presentat al Parlament de Catalunya el document Participació ciutadana en lʼàmbit autonòmic. El cas de Catalunya, que recull els resultats dʼun projecte de recerca finançat per la Generalitat i desenvolupat pels investigadors de la Universitat de Barcelona Joan Vintró, Miguel Pérez Moneo i Argelia Queralt. Entre les conclusions de lʼestudi, es fa un balanç positiu de la Llei dʼiniciativa legislativa popular, sʼassenyala la possibilitat de fer referèndums a Catalunya si sʼestableix una normativa estatal que hi doni cobertura, i es destaquen les potencialitats del que es coneix com a parlament obert.

Entre les conclusions de la recerca es fa un balanç positiu de la Llei d’iniciativa legislativa popular de Catalunya.
Entre les conclusions de la recerca es fa un balanç positiu de la Llei d’iniciativa legislativa popular de Catalunya.
Recerca
15/07/2016

Avui divendres, 15 de juliol, sʼha presentat al Parlament de Catalunya el document Participació ciutadana en lʼàmbit autonòmic. El cas de Catalunya, que recull els resultats dʼun projecte de recerca finançat per la Generalitat i desenvolupat pels investigadors de la Universitat de Barcelona Joan Vintró, Miguel Pérez Moneo i Argelia Queralt. Entre les conclusions de lʼestudi, es fa un balanç positiu de la Llei dʼiniciativa legislativa popular, sʼassenyala la possibilitat de fer referèndums a Catalunya si sʼestableix una normativa estatal que hi doni cobertura, i es destaquen les potencialitats del que es coneix com a parlament obert.

En lʼacte al Parlament hi han intervingut els investigadors de la UB i representants dels diferents grups parlamentaris, així com el director del Programa dʼInnovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Roger Buch, i el conseller dʼAfers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, que ha tancat la sessió.

La recerca, que va rebre un dels ajuts DEMOC 2014 a projectes en lʼàmbit de la qualitat democràtica, comprèn tres grans temes: presa de decisions (iniciativa popular, referèndum i consultes populars), representació (participació en el programa electoral, selecció de candidats i possibilitat de llistes desbloquejades) i deliberació pública (participació ciutadana a la seu parlamentària, campanyes electorals). Un resum de la recerca es pot descarregar de la plataforma de divulgació Agenda pública.

Entre altres qüestions, el document constata les dificultats de posar en marxa mecanismes de participació ciutadana en lʼelaboració dels programes electorals de les diferents formacions polítiques, i planteja la necessitat de potenciar el paper dels afiliats en la selecció dels candidats electorals. També es constata, respecte a les llistes electorals, que «de moment a Catalunya el desbloqueig de les llistes no serà —almenys no a curt termini— un instrument que coadjuvi a una millor i/o participació de la ciutadania en les institucions públiques i, en general, en la vida política». Dʼaltra banda, es qüestionen algunes normes actuals referents a les campanyes electorals, com ara la proporcionalitat informativa en els mitjans, i es proposa suprimir la jornada de reflexió. Finalment, pel que fa a la participació ciutadana mitjançant noves fórmules recollides en el parlament obert, sʼafirma que aquest concepte «inclou unes suggeridores potencialitats transformadores en la relació entre el ciutadà i la institució parlamentària» i que per això cal adoptar «les mesures pertinents amb la consegüent dotació de recursos, i que els diputats, els grups parlamentaris i els mateixos ciutadans vagin imbuint-se progressivament dʼuna nova cultura interactiva i participativa en lʼexercici de les funcions parlamentàries».