Premis per a una universitat més saludable

 
 
Institucional
(28/04/2022)

Divendres passat es va publicar, a lʼadministració electrònica de la UB, la primera convocatòria dels Premis als millors treballs finals de grau i màster en lʼàmbit de la promoció de la salut en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Aquesta iniciativa, que ha posat en marxa la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables (US.cat) amb el suport econòmic dels departaments de Salut i de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amplia lʼabast dels premis als millors treballs finals, que fins ara només es convocaven amb perspectiva de gènere.

Les bases sʼhan fet públiques a lʼadministració electrònica de la Universitat perquè en aquests moments la UB presideix la xarxa US.cat, que agrupa les dotze universitats del país. La comissió de selecció estarà formada en cada convocatòria per tres universitats diferents i pels dos departaments de la Generalitat esmentats, que hi seran de forma permanent.

Els treballs sʼhan de presentar al registre de les universitats. En el cas de la UB, sʼhan de presentar al registre i lliurar-se a la UB Saludable, responsable de revisar que compleixin tots els requisits i de traslladar-los a la comissió de selecció.

 
 
Institucional
28/04/2022

Divendres passat es va publicar, a lʼadministració electrònica de la UB, la primera convocatòria dels Premis als millors treballs finals de grau i màster en lʼàmbit de la promoció de la salut en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Aquesta iniciativa, que ha posat en marxa la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables (US.cat) amb el suport econòmic dels departaments de Salut i de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amplia lʼabast dels premis als millors treballs finals, que fins ara només es convocaven amb perspectiva de gènere.

Les bases sʼhan fet públiques a lʼadministració electrònica de la Universitat perquè en aquests moments la UB presideix la xarxa US.cat, que agrupa les dotze universitats del país. La comissió de selecció estarà formada en cada convocatòria per tres universitats diferents i pels dos departaments de la Generalitat esmentats, que hi seran de forma permanent.

Els treballs sʼhan de presentar al registre de les universitats. En el cas de la UB, sʼhan de presentar al registre i lliurar-se a la UB Saludable, responsable de revisar que compleixin tots els requisits i de traslladar-los a la comissió de selecció.