«Poc al groc», nou projecte obert a la ciutadania per conscienciar sobre lʼús dels envasos

 
 
Recerca
(14/06/2022)

Fins al 15 de juliol està oberta la participació en el nou projecte «Poc al groc», que busca la col·laboració de la ciutadania per conscienciar sobre la necessitat de tractar els envasos segons la regla de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Es proposa a les famílies que emplenin un formulari sobre els envasos que llencen en una setmana. La informació recollida lʼanalitzaran posteriorment experts de la Universitat de Barcelona dʼàmbits diversos.

 

 
 
Recerca
14/06/2022

Fins al 15 de juliol està oberta la participació en el nou projecte «Poc al groc», que busca la col·laboració de la ciutadania per conscienciar sobre la necessitat de tractar els envasos segons la regla de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Es proposa a les famílies que emplenin un formulari sobre els envasos que llencen en una setmana. La informació recollida lʼanalitzaran posteriorment experts de la Universitat de Barcelona dʼàmbits diversos.

 

Per participar en «Poc al groc» sʼhan de recollir les dades sobre què es llença al contenidor groc, el destinat als envasos, durant una setmana: cal emplenar una graella i un formulari final amb les dades i valoracions del que sʼha consumit a casa durant aquest temps. Les mateixes famílies poden suggerir també propostes per evitar aquests residus. Lʼobjectiu és fer una reflexió conjunta entorn dels envasos, per tal de buscar solucions que permetin un consum i una economia individual més respectuosos amb el planeta. Es vol contribuir a generar un canvi en els estils de vida i promoure una economia més sostenible i circular.

El projecte sʼadreça a les llars de tot Catalunya que, o bé a través de les associacions de famílies dʼalumnes (AFA) dels centres educatius, o bé a títol individual, vulguin fer el procés dʼautoavaluació de la generació de residus provinents dels envasos dʼun sol ús.

«Poc al groc» és un projecte de La UB Divulga en què participen els investigadors de la UB Sergi Astals, de la Facultat de Química; Anna Sánchez-Vidal, de Ciències de la Terra, i Mònica Serrano, dʼEconomia i Empresa. Rep el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).