Pas decidit en la transformació de la UB

 
 
Notícia | Institucional
(01/03/2023)
En la sessió d’avui del Consell de Govern, el rector, Joan Guàrdia, ha dedicat bona part del seu informe a presentar les accions que ha engegat el seu equip de govern per tal d’impulsar un projecte de gran abast amb què es volen millorar i expandir les infraestructures de la Universitat de Barcelona. «És un pla dissenyat per intentar, en els pròxims anys, donar resposta a la manca d’inversions en infraestructures que ha patit sistemàticament la nostra universitat. Un pla realista, viable i, alhora, ambiciós», ha afirmat.
 
 
Notícia | Institucional
01/03/2023
En la sessió d’avui del Consell de Govern, el rector, Joan Guàrdia, ha dedicat bona part del seu informe a presentar les accions que ha engegat el seu equip de govern per tal d’impulsar un projecte de gran abast amb què es volen millorar i expandir les infraestructures de la Universitat de Barcelona. «És un pla dissenyat per intentar, en els pròxims anys, donar resposta a la manca d’inversions en infraestructures que ha patit sistemàticament la nostra universitat. Un pla realista, viable i, alhora, ambiciós», ha afirmat.

El pla, que inclou actuacions en diversos campus de la Universitat, s’iniciarà amb l’ampliació del Parc Científic de Barcelona (PCB) per dotar-lo d’un edifici nou destinat a la recerca en salut, i amb la construcció d’un edifici al costat de la Facultat d’Economia i Empresa. Aquest nou edifici ha d’acollir la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, que actualment és a l’Edifici Històric, amb uns espais molt limitats, i també instal·lacions de recerca noves de la Facultat d’Economia i Empresa. «Aquestes inversions no es faran a càrrec del Pla d’inversions universitàries (PIU) de la UB —ha explicat el rector—, sinó que les finançarà l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, i s’amortitzaran amb els lloguers posteriors». En el cas del PCB, «aquesta actuació —ha explicat Guàrdia—, permet enfortir el lideratge de l’eix en salut de la Diagonal com a punt de referència europea en la matèria, especialment amb una possible ampliació de l’Hospital Clínic al recinte esportiu de la UB».

Amb aquest pla es reactiven les possibilitats de creixement de la Universitat, aturades durant més de quinze anys per manca d’inversions. El protocol d’intencions per posar en marxa aquests projectes se signarà aquest mateix mes de març amb les conselleries de la Generalitat de Catalunya que hi estan implicades i amb l’Ajuntament de Barcelona. A la voluntat de creixement de la UB, el rector hi ha afegit la voluntat de fer valer l’estructura universitària de la ciutat: «Barcelona agrupa quatre universitats de primer ordre internacional —ha destacat— que ja treballen en dinàmiques plenament cooperatives. Amb aquest motiu, amb la UAB, la UPC i la UPF impulsem la Barcelona Knowledge Alliance (BKA), un paraigua sota el qual, com han fet altres universitats europees i nord-americanes, podrem coordinar accions conjuntes i estratègiques».

Transformació digital

En l’informe facilitat al Consell de Govern, hi havia també informació sobre un tercer element de transformació de la UB, la digitalització, un procés força avançat en el marc del qual es presentarà el nou web de la Universitat. El nou portal es presentarà a la societat el 13 de març a la seu del Mobile World Congress i entrarà en funcionament l’endemà, 14 de març, moment en què s’iniciarà un procés d’informació al conjunt de la comunitat UB.

Al web s’hi ha aplicat un canvi total en arquitectura i en seguretat. A més, com a gran novetat, incorpora un potent cercador que permetrà trobar la informació desitjada de manera ràpida i senzilla. I també presenta un arbre de continguts més intuïtiu i prioritza l’aposta per l’aspecte audiovisual.

En aquest àmbit també destaca, entre altres projectes i accions, l’actualització del Campus Virtual. Tindrà lloc al juliol, i la implementació de l’autenticació de doble factor per accedir als serveis que impliquin servidors propis de la UB en reforçaran la seguretat.

Altres punts de la sessió d’avui

En la reunió s’han tractat també qüestions relatives als diferents àmbits d’actuació de la Universitat. Així, per exemple, pel que fa al professorat, s’ha informat dels canvis i de l’impacte que suposa la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) per al personal docent i investigador (PDI), i s’ha aprovat tant l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu per al 2023 com la distribució de les places de professorat permanent i de professorat lector, també del 2023.

D’altra banda, a partir de la Llei de convivència universitària, que preveu que les universitats, en exercici de la seva autonomia, aprovin i desenvolupin les seves pròpies normes de convivència, s’ha aprovat el Reglament pel qual s’aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s’hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes. Amb aquest reglament, qualsevol acte potencialment constitutiu del trencament de la convivència trobarà una resposta institucional, que variarà en funció de la gravetat dels fets i de la voluntat de les parts.

Finalment, en l’àmbit de la igualtat, s’ha informat de la Guia de cures, conciliació i gestió del temps per a la comunitat universitària. És un document que mira de donar resposta a la preocupació pels nous escenaris de treball i per la manca de desconnexió i separació entre l’espai de treball i els espais d’oci i de vida familiar (preocupació cada cop més estesa atesos els canvis que ha experimentat la cultura laboral els darrers anys, especialment després de pandèmia).