Paraules de la física

«Quan vaig saber que era sinònim dʼ<i>aleatori</i> encara li vaig trobar més encant», diu el Josep (PDI) sobre la paraula <i>estocàstic</i>.
«Quan vaig saber que era sinònim dʼaleatori encara li vaig trobar més encant», diu el Josep (PDI) sobre la paraula estocàstic.
Institucional
(08/05/2013)
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física, conjuntament amb els Serveis Lingüístics, han engegat l'activitat Paraules de la física, que pretén aprofundir en la terminologia emprada al camp de la física mitjançant un procés col·laboratiu que persegueix la implicació dels diferents col·lectius de la Facultat.
 
PDI, PAS i alumnat de la Facultat estan convidats a enviar les seves propostes terminològiques relacionades amb la física juntament amb una breu descripció del motiu de la seva elecció. Els termes, que es poden enviar des d'un formulari web o des de la bústia del punt d'informació de Secretaria, es publiquen després al blog Paraules de la física i serviran per treballar la normalització i difusió de terminologia, la creació de nous apunts al Vocabulària, la cerca d'equivalents i la formulació de noves activitats que fomentin la curiositat i la dèria per les paraules.

 

«Quan vaig saber que era sinònim dʼ<i>aleatori</i> encara li vaig trobar més encant», diu el Josep (PDI) sobre la paraula <i>estocàstic</i>.
«Quan vaig saber que era sinònim dʼaleatori encara li vaig trobar més encant», diu el Josep (PDI) sobre la paraula estocàstic.
Institucional
08/05/2013
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física, conjuntament amb els Serveis Lingüístics, han engegat l'activitat Paraules de la física, que pretén aprofundir en la terminologia emprada al camp de la física mitjançant un procés col·laboratiu que persegueix la implicació dels diferents col·lectius de la Facultat.
 
PDI, PAS i alumnat de la Facultat estan convidats a enviar les seves propostes terminològiques relacionades amb la física juntament amb una breu descripció del motiu de la seva elecció. Els termes, que es poden enviar des d'un formulari web o des de la bústia del punt d'informació de Secretaria, es publiquen després al blog Paraules de la física i serviran per treballar la normalització i difusió de terminologia, la creació de nous apunts al Vocabulària, la cerca d'equivalents i la formulació de noves activitats que fomentin la curiositat i la dèria per les paraules.