Nova resolució sobre les mesures relatives a la COVID-19

 
 
Institucional
(08/02/2022)

El rector, Joan Guàrdia, ha signat una nova resolució sobre les mesures relatives a la COVID-19, que deixa sense efecte les anteriors, de 23 de desembre de 2021 i 7 i 22 de gener de 2022.

La nova resolució estableix que les activitats acadèmiques han de continuar sent presencials fins a un màxim del 100 % de lʼaforament autoritzat, extremant les mesures de protecció i amb subjecció a les directrius establertes pel PROCICAT. Pel que fa al PAS, ha de retornar a la presencialitat dʼacord amb la instrucció de la gerenta de 2 de juliol de 2021. 

Quant a les mesures establertes a la resolució del rector de 25 dʼoctubre, es mantenen en vigor en tot allò que no entri en contradicció amb la resolució de 2 de febrer de la Generalitat de Catalunya.

 
 
Institucional
08/02/2022

El rector, Joan Guàrdia, ha signat una nova resolució sobre les mesures relatives a la COVID-19, que deixa sense efecte les anteriors, de 23 de desembre de 2021 i 7 i 22 de gener de 2022.

La nova resolució estableix que les activitats acadèmiques han de continuar sent presencials fins a un màxim del 100 % de lʼaforament autoritzat, extremant les mesures de protecció i amb subjecció a les directrius establertes pel PROCICAT. Pel que fa al PAS, ha de retornar a la presencialitat dʼacord amb la instrucció de la gerenta de 2 de juliol de 2021. 

Quant a les mesures establertes a la resolució del rector de 25 dʼoctubre, es mantenen en vigor en tot allò que no entri en contradicció amb la resolució de 2 de febrer de la Generalitat de Catalunya.