Nova eina per valorar els casos dʼepilèpsia que necessiten cirurgia

L’equip ha aplicat ressonància magnètica funcional en repòs, que mesura l’activitat neuronal.
L’equip ha aplicat ressonància magnètica funcional en repòs, que mesura l’activitat neuronal.
Recerca
(23/11/2021)

El Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de la UB, lʼIDIBELL i lʼHospital Universitari de Bellvitge ha trobat un indicador que podria ajudar a pronosticar lʼevolució dels pacients amb epilèpsia resistent a la medicació i que necessiten una intervenció quirúrgica.

Segons destaca un article dʼaquest grup publicat a la revista BMC Neurology, tot apunta que un major nombre de connexions neuronals en una determinada regió del cervell és un indicador de més bon pronòstic i de tenir menys probabilitats de seguir patint brots epilèptics després de la cirurgia. Lʼestudi està liderat per la professora Estela Càmara, de la Facultat de Psicologia i lʼIDIBELL, i Jacint Sala, de la Unitat dʼEpilèpsia de lʼHospital Universitari de Bellvitge i de lʼIDIBELL. També és coautor del treball el professor Antoni Rodríguez-Fornells (UB-IDIBELL), membre de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNeuro), entre altres experts.

L’equip ha aplicat ressonància magnètica funcional en repòs, que mesura l’activitat neuronal.
L’equip ha aplicat ressonància magnètica funcional en repòs, que mesura l’activitat neuronal.
Recerca
23/11/2021

El Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de la UB, lʼIDIBELL i lʼHospital Universitari de Bellvitge ha trobat un indicador que podria ajudar a pronosticar lʼevolució dels pacients amb epilèpsia resistent a la medicació i que necessiten una intervenció quirúrgica.

Segons destaca un article dʼaquest grup publicat a la revista BMC Neurology, tot apunta que un major nombre de connexions neuronals en una determinada regió del cervell és un indicador de més bon pronòstic i de tenir menys probabilitats de seguir patint brots epilèptics després de la cirurgia. Lʼestudi està liderat per la professora Estela Càmara, de la Facultat de Psicologia i lʼIDIBELL, i Jacint Sala, de la Unitat dʼEpilèpsia de lʼHospital Universitari de Bellvitge i de lʼIDIBELL. També és coautor del treball el professor Antoni Rodríguez-Fornells (UB-IDIBELL), membre de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UBNeuro), entre altres experts.

El símptoma més conegut de lʼepilèpsia són les crisis epilèptiques més o menys recurrents, que poden anar acompanyades o no de convulsions. La principal forma de tractament és la medicació, que normalment permet assolir el control dels brots i seguir una vida normal. No obstant això, de vegades aquesta mesura no és efectiva i cal recórrer a la neurocirurgia, que extirpa o desconnecta la zona problemàtica de la resta del cervell.

Lʼequip ha aplicat ressonància magnètica funcional en repòs, que mesura lʼactivitat neuronal, per identificar quins pacients es podrien beneficiar més de la neurocirurgia i proporcionar un pronòstic més fiable abans de la intervenció. Els resultats revelen que els pacients amb més connectivitat neuronal a la zona més afectada del cervell tenen més bon pronòstic després de lʼextirpació.

Més informació