Nova eina per diagnosticar i avaluar la gravetat de la sarcopènia

D’esquerra a dreta, els investigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB (Campus Bellvitge) Maribel Miguel, Ingrid Möller i Joan Blasi.
D’esquerra a dreta, els investigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB (Campus Bellvitge) Maribel Miguel, Ingrid Möller i Joan Blasi.
Notícia | Recerca | Divulgació
(13/03/2023)
La sarcopènia és una malaltia degenerativa caracteritzada per una disminució patològica de la força muscular que afecta especialment les persones de més edat. Investigadors de la Universitat de Barcelona han desenvolupat una nova eina per avaluar la presència i la gravetat d’aquesta insuficiència muscular. L’estudi, publicat a la revista RMD Open, proporciona un sistema de puntuació de la qualitat muscular basat en ecografies d’ultrasons musculoesquelètics, que s’ha validat amb mostres anatòmiques i histològiques de pacients. És el primer mètode d’imatge que avalua la qualitat muscular, un factor essencial en la malaltia. Segons els investigadors, aquests resultats podrien ser útils «no només com a fins diagnòstics, sinó també per al seguiment de pacients en la pràctica clínica i també en assajos clínics».
D’esquerra a dreta, els investigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB (Campus Bellvitge) Maribel Miguel, Ingrid Möller i Joan Blasi.
D’esquerra a dreta, els investigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB (Campus Bellvitge) Maribel Miguel, Ingrid Möller i Joan Blasi.
Notícia | Recerca | Divulgació
13/03/2023
La sarcopènia és una malaltia degenerativa caracteritzada per una disminució patològica de la força muscular que afecta especialment les persones de més edat. Investigadors de la Universitat de Barcelona han desenvolupat una nova eina per avaluar la presència i la gravetat d’aquesta insuficiència muscular. L’estudi, publicat a la revista RMD Open, proporciona un sistema de puntuació de la qualitat muscular basat en ecografies d’ultrasons musculoesquelètics, que s’ha validat amb mostres anatòmiques i histològiques de pacients. És el primer mètode d’imatge que avalua la qualitat muscular, un factor essencial en la malaltia. Segons els investigadors, aquests resultats podrien ser útils «no només com a fins diagnòstics, sinó també per al seguiment de pacients en la pràctica clínica i també en assajos clínics».

En el treball hi han participat investigadors de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana i de la Unitat d’Histologia del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge) de la UB. També n’han format part experts de la Fundació Puigvert, la Universitat de Gènova, la Universitat d’Oslo i la Universitat de Copenhaguen.

Una tècnica inofensiva i de baix cost

Una característica clau de la sarcopènia és el deteriorament de la quantitat i la qualitat muscular, que empitjora la qualitat de vida i que s’associa amb malalties cardiorespiratòries i amb un augment del risc i la prolongació de l’ingrés hospitalari. Actualment, es disposa d’una àmplia varietat de proves i d’eines per caracteritzar la malaltia en la pràctica i en la recerca. «En la majoria dels casos, el diagnòstic i l’evolució es mesura mitjançant test funcionals o enquestes als pacients sobre aspectes com ara caigudes, sensació de debilitat, lentitud en caminar, dificultat per aixecar-se d’una cadira o pèrdua de pes, que permeten saber l’estat del pacient», explica Ingrid Möller, investigadora de la UB i de l’Institut Poal de Reumatologia i primera signant de l’article.

En aquest context, les tècniques d’imatge tenen un paper crític en l’avaluació objectiva dels pacients amb sarcopènia; no obstant això, la majoria, com ara l’absorciometria amb raigs X d’energia dual (DXA), la ressonància magnètica (RM) o la tomografia computada (TC), se centren en la quantitat muscular. «Aquestes tècniques deixen clara la quantitat de múscul, però la qualitat muscular, que és un terme relativament nou, és més important, ja que la quantitat és molt variable segons diferents factors, com ara l’edat o l’altura», destaca la investigadora.

En l’actualitat no hi ha un consens universal sobre els mètodes adequats per avaluar la qualitat muscular en la pràctica clínica habitual. En aquesta situació, els investigadors proposen l’ús de l’ecografia d’ultrasons musculoesquelètics, ja que és una tècnica capaç de mostrar la textura muscular i els canvis en aspectes microscòpics i macroscòpics de l’ arquitectura i composició muscular que provoca la sarcopènia. A més, a diferència d’altres tècniques d’imatge, és una prova de baix cost, portable i inofensiva, ja que no emet radiacions ionitzants.

Mètode validat amb mesuraments clínics

Per confirmar la validesa diagnòstica d’aquesta eina nova, en l’estudi es van avaluar un múscul de l’extremitat inferior (el recte femoral) i un altre de l’extremitat superior (el bíceps braquial) de deu cadàvers de donants d’entre 68 i 91 anys. Per a això, dos investigadors van valorar i puntuar qualitativament la gravetat de la degeneració muscular a partir d’imatges d’ultrasons i, posteriorment, van comparar els resultats amb l’avaluació anatòmica i histològica dels cadàvers.

L’avaluació es va fer a cegues respecte a l’altre avaluador i es va repetir mitja hora més tard per a cadascun dels investigadors. A més, s’hi va afegir l’avaluació d’un històleg experimentat, en les mateixes condicions metodològiques. Segons els investigadors, aquesta metodologia és una de les «fortaleses de l’estudi, ja que permet la comparació directa entre les imatges i els mesuraments clínics de la qualitat muscular».

El repte de l’aplicació clínica: assaig clínic amb pacients

El proper repte dels investigadors és verificar el sistema de puntuació en pacients i provar el valor afegit de l’eina en el seguiment a llarg termini dels malalts amb sarcopènia, així com la seva aplicació en assajos clínics que hi estan relacionats. En aquest sentit, segons explica la investigadora, l’equip de la Universitat de Copenhaguen que ha participat en aquest treball ha d’aplicar la nova eina en una cohort de pacients per veure com funciona en valor pronòstic. «Creiem que funciona molt bé sobre diagnòstics, però, tant en aquest cas com en el seu valor pronòstic, cal corroborar-ho amb estudis longitudinals amb pacients», explica Ingrid Möller.

Una potencial eina per aplicar-se en altres malalties

La qualitat muscular és un factor important en altres malalties musculars, a banda de la sarcopènia. D’aquesta manera, per als investigadors, l’ecografia d’ultrasons musculoesquelètics també es podria aplicar en altres trastorns o, fins i tot, en la rehabilitació d’esportistes, ja que permetrà aprofundir en el coneixement de la qualitat muscular, en les seves variacions en diferents malalties immunològiques, degeneratives i metabòliques i en el monitoratge dels tractaments. «És el punt de partida en un àmbit en què no hi ha cap prova similar, per la qual cosa creiem que és una eina que s’anirà estenent en aquesta i altres malalties», conclou la investigadora.

Article de referència:

Möller Parera, I.; Miguel, M.; Blasi, J.; Piccasso, R.; Berner Hammer, H.; Ortiz-Sagrista, J.; Zaottini, F.; Martinoli, C.; Terslev, L.; «Ultrasound assessment of degenerative muscle sarcopenia: the University of Barcelona ultrasound scoring system for sarcopenia». RMD Open, febrer de 2023. Doi: 10.1136/rmdopen-2022-002779