Nou impuls al Campus de les Arts

Foto de grup després de l'acte de signatura.
Foto de grup després de l'acte de signatura.
Institucional
(14/07/2022)

El rector de la UB, Joan Guàrdia, i el conseller dʼEducació, Josep Gonzàlez-Cambray, han signat un conveni per desenvolupar el Campus de les Arts, un projecte liderat per la UB en el qual participen totes les entitats que actualment imparteixen educació artística de nivell universitari o superior a Catalunya. Durant lʼacte, també han formalitzat la participació en el Campus, amb la signatura de lʼannex de lʼacord, tretze centres de lʼàmbit dels ensenyaments artístics vinculats al Departament dʼEducació de la Generalitat.

Foto de grup després de l'acte de signatura.
Foto de grup després de l'acte de signatura.
Institucional
14/07/2022

El rector de la UB, Joan Guàrdia, i el conseller dʼEducació, Josep Gonzàlez-Cambray, han signat un conveni per desenvolupar el Campus de les Arts, un projecte liderat per la UB en el qual participen totes les entitats que actualment imparteixen educació artística de nivell universitari o superior a Catalunya. Durant lʼacte, també han formalitzat la participació en el Campus, amb la signatura de lʼannex de lʼacord, tretze centres de lʼàmbit dels ensenyaments artístics vinculats al Departament dʼEducació de la Generalitat.

Lʼacord constata lʼimportant nombre dʼestudiants dʼensenyaments artístics de nivell superior a Catalunya, més de 8.000, amb uns 2.000 estudiants dʼentrada i més de 1.500 titulats per any. És un espai perquè les universitats i els centres artístics superiors comparteixin recursos i desenvolupin activitats conjuntes, des dʼuna aproximació de complementarietat i interdisciplinarietat, per treballar la recerca artística des dʼuna vessant més aplicada, potenciar la transferència de coneixement, i formar i especialitzar el professorat dels ensenyaments artístics. La situació permet desenvolupar els estudis de tercer cicle, màster i doctorat i la capacitat dʼR+D+I. El Campus de les Arts està destinat a fer xarxa amb totes les universitats i centres dʼeducació artística universitària o superior del país per tal dʼabordar aquests reptes. Lʼobjectiu és crear un marc institucional compartit i, sobretot, una primera programació dʼactivitats i serveis comuns.

Lʼacord assenyala les diferents línies bàsiques en lʼactivitat del Campus de les Arts: recerca interdisciplinària, amb especial èmfasi en el foment de la recerca aplicada, mitjançant el desenvolupament de projectes dʼR+D i la creació de programes de doctorat; cursos de màster i postgrau, principalment centrats en la capacitació científica i aplicada i en la formació de professorat; activitats de transferència del coneixement; internacionalització i intercanvis; un observatori dels ensenyaments artístics, i unes relacions institucionals orientades a les administracions però també a les indústries culturals, als grans equipaments i al teixit de professionals.

El rector, Joan Guàrdia, ha definit el Campus de les Arts com «el compromís conjunt dʼensenyar». També ha assenyalat la importància del projecte per ampliar la visió de la ciència i la innovació a Catalunya: «El Campus de les Arts és i serà fonamental per demostrar que, quan es parla de ciència i generació de coneixement, ens referim a molt més del que sʼacostuma a creure». Per la seva banda, el conseller Gonzàlez-Cambray ha manifestat: «El que fem avui és sumar diferents trajectòries, experiències, maneres de fer i mirades. Per tant, ens comprometem a desenvolupar els ensenyaments artístics superiors a Catalunya». 

Avui han signat lʼaddenda lʼEscola Superior de Disseny i dʼArts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC), lʼEscola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, lʼEscola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el Conservatori Superior de Música del Liceu, lʼInstitut del Teatre (CSD i ESAD), el centre superior Taller de Músics, el Centre Superior de Música Jam Session, les escoles superiors de disseny LCI, IED i CampusNET, lʼEscola Superior dʼArt Dramàtic Eòlia i lʼescola superior de música SAE.

Actualment, a més de la UB i el Departament dʼEducació, participen en el projecte del Campus de les Arts la Conselleria de Recerca i Universitats, lʼAjuntament de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, els Estudis dʼArts i Humanitats de la UOC, Elisava (Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona), lʼEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), el Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (EINA), lʼEscola Massana (Centre dʼArt i Disseny), lʼEscola Universitària ERAM-UdG, BAU (Centre Universitari dʼArts i Disseny de Barcelona) i lʼEscola Superior de Disseny (ESDI), que van signar lʼaddenda el novembre passat.