Nou impuls a la recerca sobre les distròfies degeneratives de la retina

La catedràtica de la Universitat de Barcelona Roser Gonzàlez lidera un projecte de col·laboració entre la UB i l’ONCE per generar un model animal en ratolins que impulsi l’estudi de les distròfies degeneratives de la retina.
La catedràtica de la Universitat de Barcelona Roser Gonzàlez lidera un projecte de col·laboració entre la UB i l’ONCE per generar un model animal en ratolins que impulsi l’estudi de les distròfies degeneratives de la retina.
Recerca
(10/11/2016)

Generar un ratolí model de distròfies de la retina per fer assajos funcionals i obrir noves perspectives de teràpia en aquestes patologies hereditàries és lʼobjectiu principal dʼun nou projecte impulsat per la Universitat de Barcelona i lʼONCE, i que lidera la catedràtica Roser Gonzàlez, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadístic a i lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).

La catedràtica de la Universitat de Barcelona Roser Gonzàlez lidera un projecte de col·laboració entre la UB i l’ONCE per generar un model animal en ratolins que impulsi l’estudi de les distròfies degeneratives de la retina.
La catedràtica de la Universitat de Barcelona Roser Gonzàlez lidera un projecte de col·laboració entre la UB i l’ONCE per generar un model animal en ratolins que impulsi l’estudi de les distròfies degeneratives de la retina.
Recerca
10/11/2016

Generar un ratolí model de distròfies de la retina per fer assajos funcionals i obrir noves perspectives de teràpia en aquestes patologies hereditàries és lʼobjectiu principal dʼun nou projecte impulsat per la Universitat de Barcelona i lʼONCE, i que lidera la catedràtica Roser Gonzàlez, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadístic a i lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).

 

Les distròfies hereditàries de la retina (IRD) són patologies greus de diagnòstic difícil —tant clínic com genètic— que provoquen la degeneració de la retina i condueixen progressivament a la ceguesa. Per aquest motiu, identificar un nou gen implicat en aquestes malalties no només és essencial per diagnosticar-les, sinó també per aprofundir en les seves causes, establir un pronòstic, identificar els membres de la família que en són portadors asimptomàtics i assessorar els afectats.

 

La catedràtica Roser Gonzàlez dirigeix el Grup de Recerca Consolidat de Genòmica Funcional a la Facultat de Biologia de la UB, especialitzat en lʼestudi de les bases genètiques i moleculars de les patologies de la visió, en especial de les distròfies degeneratives de la retina (DR). Una de les línies de recerca desplegades des de fa anys per lʼequip de la Dra. Gonzàlez té per objectiu identificar nous gens causants dʼaquest grup de patologies i optimitzar-ne el diagnòstic genètic mitjançant tècniques de seqüenciació massiva de lʼexoma i de panells de gens específics. A més, el grup també té una destacada trajectòria científica en lʼestudi funcional dels nous gens identificats mitjançant la construcció de models cel·lulars i animals per estudiar els efectes de gens mutants in vivo i in vitro.

 

El nou projecte científic del grup, titulat Construcció dʼun nou model animal de retinosi pigmentària i estudi de la seva utilitat per a assajos de teràpies neuroprotectores, està dotat amb un finançament parcial de lʼONCE i té com a objectiu utilitzar el sistema dʼedició genòmica CRISPR/Cas9 per generar un model de ratolí de DR que tingui delecionat tot el gen Cerkl. Com a pas previ a lʼanàlisi fenotípica completa, el projecte també caracteritzarà in vivo i in vitro les alteracions neurofisiològiques i histològiques a la retina dʼaquests animals. Aquest estudi fenotípic és un requisit previ per avaluar si es pot aplicar com a eina en futurs assajos de neuroprotecció de teràpies farmacològiques, gèniques o cel·lulars.

 

El Grup de Recerca Consolidat de Genòmica Funcional de la UB

 

Roser Gonzàlez dirigeix el Grup de Recerca Consolidat de Genòmica Funcional, que sʼha centrat en la construcció de xips dʼADN per facilitar el diagnòstic molecular, i ara, juntament amb estudis funcionals, combina aquestes metodologies amb les de seqüenciació massiva i estudi bioinformàtic de les regions codificants del genoma per ampliar el mapa de gens i de mutacions causants dʼIRD. Aquesta activitat investigadora ha generat més de cent cinquanta articles científics publicats en revistes de projecció internacional, prop dʼuna trentena de tesis doctorals i un nombre molt considerable de treballs experimentals dʼalumnes per als títols de grau i de màster de la Facultat de Biologia.

 

LʼONCE, amb la recerca

 

Entre els diversos serveis i activitats que desenvolupa lʼONCE per poder complir la seva missió social, destaca el seu compromís per impulsar lʼR+D+i en matèria de ceguesa i deficiència visual, mitjançant la col·laboració en projectes de recerca relacionats amb les patologies oftalmològiques que més sovint són causa de ceguesa total o parcial. Amb aquestes col·laboracions, lʼONCE pretén estimular el coneixement científic més avançat i innovador sobre la ceguesa i la deficiència visual, per tal de fomentar-ne la prevenció i el desenvolupament de teràpies efectives.