Mercè Segarra: «La clau de lʼèxit de la nostra col·laboració entre universitat i empresa ha estat, sobretot, la confiança entre les dues parts»

Mercè Segarra: «La col·laboració amb l’empresa ha permès, en primer lloc, formar professionals»
Mercè Segarra: «La col·laboració amb l’empresa ha permès, en primer lloc, formar professionals»
Entrevistes
(04/02/2013)

La professora Mercè Segarra és membre del Centre de Disseny i Optimització de Processos Materials (DIOPMA), adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química de la UB. El centre ha rebut el Premi Antoni Caparrós dʼenguany, un guardó que atorguen el Consell Social de la UB i la Fundació Bosch i Gimpera al millor projecte de transferència de coneixement i tecnologia. En concret, sʼha distingit la col·laboració, des de lʼany 1996, entre aquest grup de recerca i lʼempresa La Farga Lacambra, que centra lʼactivitat en la producció i venda de productes semielaborats de coure. Aquest treball conjunt universitat-empresa ha permès desenvolupar nous aliatges de coure per a lʼelectrificació ferroviària i innovar el procés productiu de lʼempresa. La transferència de tecnologia i de coneixement que sʼha fet des del centre DIOPMA ha contribuït decisivament a fer possible que la companyia passés dʼestar en suspensió de pagaments a ser actualment una de les millors del món en el seu sector.

 

Mercè Segarra: «La col·laboració amb l’empresa ha permès, en primer lloc, formar professionals»
Mercè Segarra: «La col·laboració amb l’empresa ha permès, en primer lloc, formar professionals»
Entrevistes
04/02/2013

La professora Mercè Segarra és membre del Centre de Disseny i Optimització de Processos Materials (DIOPMA), adscrit al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Facultat de Química de la UB. El centre ha rebut el Premi Antoni Caparrós dʼenguany, un guardó que atorguen el Consell Social de la UB i la Fundació Bosch i Gimpera al millor projecte de transferència de coneixement i tecnologia. En concret, sʼha distingit la col·laboració, des de lʼany 1996, entre aquest grup de recerca i lʼempresa La Farga Lacambra, que centra lʼactivitat en la producció i venda de productes semielaborats de coure. Aquest treball conjunt universitat-empresa ha permès desenvolupar nous aliatges de coure per a lʼelectrificació ferroviària i innovar el procés productiu de lʼempresa. La transferència de tecnologia i de coneixement que sʼha fet des del centre DIOPMA ha contribuït decisivament a fer possible que la companyia passés dʼestar en suspensió de pagaments a ser actualment una de les millors del món en el seu sector.

 

Quines creu que han estat les claus de lʼèxit per mantenir una col·laboració profitosa amb lʼempresa La Farga Lacambra durant tants anys?

La clau ha estat, sobretot, la confiança entre les dues parts. Dʼuna banda, lʼempresa sempre ha cregut en el grup de recerca com a proveïdor dʼuna tecnologia adaptable al seu procés de producció. Dʼaltra banda, el grup coneix perfectament com és el procés i treballem constantment per trobar solucions, no només als problemes quotidians de producció, sinó que anem una mica més enllà i busquem possibles aplicacions dels seus productes per tal que puguin ampliar el mercat. La companyia sempre ha tingut clars els objectius que volia assolir i la interacció amb el grup de recerca ha estat constant.

 

La col·laboració amb el grup de recerca ha permès que lʼempresa progressi econòmicament. Per al grup DIOPMA, també ha suposat un impuls a la tasca investigadora?

La col·laboració amb lʼempresa ha permès, en primer lloc, formar professionals. Lʼimport dels projectes signats sʼha destinat principalment a crear beques de doctorat i contractes de treball dʼinvestigadors joves, de manera que hem aportat doctors al sector industrial i a la mateixa Universitat (set professors dʼun departament de dinou), a part de cobrir, per descomptat, les despeses de la mateixa recerca.

 

Com sʼha aconseguit integrar la col·laboració amb lʼempresa en la tasca diària del grup de recerca?

El grup DIOPMA està format per unes vint-i-cinc persones, de les quals quatre som caps de projecte que ens responsabilitzem dʼalguns dels convenis amb empreses i dʼaltres projectes de lʼadministració. En reunions periòdiques posem en comú els resultats i els avenços de cada projecte, de manera que tots sabem com va la recerca en cadascun dels projectes i aportem idees i solucions per assolir els objectius fixats.

En el cas específic de La Farga Lacambra, mantenim reunions mensuals amb el personal de lʼempresa per analitzar els resultats obtinguts i modificar, si cal, les línies de treball marcades a lʼinici del projecte. A més, entre el personal dʼR+D de lʼempresa, hi ha una persona que fa el doctorat amb el nostre grup i una altra que és un exalumne dʼEnginyeria de Materials.

 

Quines són les línies de treball del seu grup actualment i què representa per a la seva tasca futura haver guanyat el Premi Antoni Caparrós?

El grup és multidisciplinari i treballa en diverses línies de recerca, que, encara que semblin molt distants, tenen moltes coses en comú, perquè són, bàsicament, temes de ciència i dʼenginyeria de materials, que és lʼàrea de coneixement a què estem adscrits.

Les línies de recerca principals són la caracterització de materials metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos; la recerca de nous materials (HTSC, SOFC) per emmagatzemar energia tèrmica; noves aplicacions per a materials reciclats; reciclatge, revalorització de subproductes, inertització de residus, i optimització de processos (millora de lʼeficiència i la productivitat).

A part de lʼoptimització de la composició del coure per a aplicacions ferroviàries, actualment estem treballant en temes com ara el tractament de purins, la síntesi i caracterització de materials ceràmics funcionals (superconductors, piles de combustible), la caracterització mecànica a escala nanomètrica i la recerca dʼaltres materials per a aplicacions energètiques (materials de canvi de fase, termoelèctrics).

Per tant, treballem al mateix temps en processos metal·lúrgics i estudis mediambientals, i hi involucrem químics, enginyers de materials i enginyers industrials, que poden contribuir a lʼèxit dels projectes cadascun des del seu punt de vista.

El Premi Antoni Caparrós representa un reconeixement a la tasca desenvolupada pel grup durant tots aquests anys, sobretot pel que fa a un dels projectes que sʼha posat moltes vegades com a exemple dʼèxit en transferència de tecnologia.