María del Carmen Llasat, guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2022

María del Carmen Llasat.
María del Carmen Llasat.
Institucional
(29/06/2022)

La catedràtica de Física de lʼAtmosfera al Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona María del Carmen Llasat veu reconeguda la seva trajectòria científica amb la Creu de Sant Jordi 2022. El Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar ahir les distincions dʼenguany, que reconeixen vint persones i deu entitats que «han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural».

María del Carmen Llasat.
María del Carmen Llasat.
Institucional
29/06/2022

La catedràtica de Física de lʼAtmosfera al Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona María del Carmen Llasat veu reconeguda la seva trajectòria científica amb la Creu de Sant Jordi 2022. El Govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar ahir les distincions dʼenguany, que reconeixen vint persones i deu entitats que «han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural».

En el cas de Llasat, rep el reconeixement «per la seva contribució en el camp de la física i lʼestudi, recerca i sensibilització vers el canvi climàtic i els riscos naturals», i es destaca que va ser una de les dones pioneres de la ciència en els estudis interdisciplinaris. En aquest entorn treballa en la diagnosi, predicció i millora de la resiliència enfront episodis hidro-meteorològics extrems i el canvi climàtic. Ha publicat més de 200 articles científics. Ha participat en més de 115 projectes de recerca, en gran part com a IP. Ha estat revisora dels 3r, 4t i 5è Informes de lʼIPCC així com dʼalguns informes especials i redactora en els Informes sobre el canvi climàtic a Catalunya.

La catedràtica de la UB, experta en inundacions i fenòmens meteorològics adversos, duu a terme una activitat divulgativa dʼuna important rellevància social: col·labora amb diversos programes de ràdio, televisió i premsa escrita, i participa en les activitats de la Unitat de Comunicació Científica i Innovació (UCC+i) de la UB des dels seus inicis. Així mateix, ha impartit nombroses conferències i seminaris divulgatius en centres cívics, escoles i associacions, i ha organitzat exposicions per tot lʼàmbit català. Entre els seus llibres i articles de divulgació cal destacar el volum La gota fría.

Lʼoctubre del 2019, Llasat, que dirigeix el Grup dʼAnàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) i que ha publicat més de 200 articles científics, va liderar el primer informe científic sobre lʼimpacte del canvi climàtic i mediambiental a la Mediterrània.

Llasat dirigeix el Grup dʼAnàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) i té una llarga trajectòria de formació de personal dʼinvestigació amb la direcció de treballs de recerca dins el Programa de doctorat (ha dirigit 16 tesis doctorals i actualment dirigeix 3,) i el Màster de Meteorologia.

La Creu de Sant Jordi és una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya.