Marco Pugliese: «En una ʻspin-offʼ, les idees o les patents només són una part del projecte; és fonamental saber desenvolupar-les i posar-les en pràctica»

Marco Pugliese.
Marco Pugliese.
Entrevistes
(11/02/2013)

Marco Pugliese dirigeix lʼempresa Neurotec Pharma, guanyadora del Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora que atorguen el Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera de la UB. Neurotec Pharma és una firma biotecnològica que sorgeix de la recerca que duen a terme membres del Grup de Neuroquímica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Lʼempresa guardonada, situada a la Bioincubadora PCB-Santander i participada per la UB, desenvolupa nous productes dʼutilitat terapèutica per tractar malalties del sistema nerviós central. Està considerada una de les empreses amb més potencial de creixement i un referent en el camp de la biotecnologia relacionada amb la salut.

Marco Pugliese.
Marco Pugliese.
Entrevistes
11/02/2013

Marco Pugliese dirigeix lʼempresa Neurotec Pharma, guanyadora del Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora que atorguen el Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera de la UB. Neurotec Pharma és una firma biotecnològica que sorgeix de la recerca que duen a terme membres del Grup de Neuroquímica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Lʼempresa guardonada, situada a la Bioincubadora PCB-Santander i participada per la UB, desenvolupa nous productes dʼutilitat terapèutica per tractar malalties del sistema nerviós central. Està considerada una de les empreses amb més potencial de creixement i un referent en el camp de la biotecnologia relacionada amb la salut.

Quan decideixen que crear una empresa derivada o spin-off és la millor fórmula per transferir el coneixement del grup de recerca?

 
Neurotec es va crear el 2006 com a resultat de la recerca que duia a terme el Grup de Neuroquímica de la UB, liderat per Nicole Mahy. La investigació identificava una nova diana terapèutica en el sistema nerviós central que podia ser útil per desenvolupar nous tractaments de malalties neurodegeneratives inflamatòries, com lʼAlzheimer, lʼesclerosi lateral amiotròfica o lʼesclerosi múltiple. Aquest descobriment es va patentar gràcies a la col·laboració del Centre de Patents de la UB, però de seguida ens vam adonar que els tractaments proposats estaven en una fase massa inicial per poder despertar lʼinterès dʼempreses farmacèutiques.
 
Calia complir el famós pas de valorització, que permet augmentar el valor del projecte i el seu valor comercial. En aquest moment, doncs, els tres inventors, Nicole Mahy, Manuel J. Rodríguez i jo, vam decidir crear Neurotec com una eina empresarial de desenvolupament del nostre descobriment nascut en àmbit universitari. En el procés de creació de lʼempresa, així com en la transferència de la tecnologia des de la universitat cap a la companyia, ha estat fonamental lʼaportació i la participació de lʼOficina de Transferència Tecnològica de la Fundació Bosch i Gimpera, liderada llavors per M. Carme Verdaguer.
 
 
Quins són els avantatges de Neurotec Pharma respecte dʼaltres firmes del sector?

Neurotec Pharma ha basat el model de negoci en el desenvolupament de tractaments innovadors per a malalties del sistema nerviós central mitjançant el reposicionament de fàrmacs. Això significa que hem identificat una sèrie de molècules que ja sʼutilitzen per a malalties no relacionades amb el sistema nerviós central i els hem donat una indicació central. Des dʼun punt de vista de desenvolupament, és molt important perquè ens permet estalviar temps de recerca i necessitats dʼinversió, la qual cosa accelera la realització de fases clíniques dʼeficàcia i de seguretat en pacients. La nostra proposta terapèutica per a lʼesclerosi múltiple, NT-KO-003, és un exemple dʼaquest procés.
 
 
NT-KO-003 és un fàrmac que sʼha usat com a hiperglucemiant durant molts anys. A Neurotec vam descobrir que aquesta molècula, administrada per via oral i en dosis molt més baixes que les que sʼutilitzaven en lʼanterior indicació terapèutica, era eficaç en un model animal dʼesclerosi múltiple pels seus efectes antiinflamatoris i neuroprotectors. Gràcies a aquests resultats preclínics dʼeficàcia no regulatoris, i al fet que la molècula ja havia estat al mercat, vam poder presentar molt aviat a lʼAgència Espanyola del Medicament la nostra proposta terapèutica per dur a terme una fase clínica IIa en pacients amb esclerosi múltiple.
 
Aquest estudi, NeuroAdvan, que estem fent en col·laboració amb Advancell —una altra spin-off de la UB—, sʼestà duent a terme en 18 hospitals dʼEspanya i Alemanya en 99 pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent als quals sʼha subministrat per via oral el nostre fàrmac durant sis mesos. Esperem tenir-ne els resultats el segon semestre del 2013 i, després, el nostre objectiu és atorgar en llicència el resultat a una empresa farmacèutica perquè faci els passos necessaris per dur el medicament al mercat. Es tracta dʼun projecte molt ambiciós, com ho prova el fet que som la segona empresa dʼàmbit espanyol (la primera va ser Advancell amb un altre projecte) que arriba a una fase clínica amb un projecte nascut en lʼentorn universitari.    
 
 
Després dʼaquesta experiència, quines creu que són les claus perquè es consolidi una iniciativa empresarial sorgida des de la universitat?

Hi ha diverses coses que trobo necessàries. La primera és que sigui un bon projecte científic i tingui un pla de negoci raonable. La segona és un bon assessorament en la creació de la companyia i una bona protecció de la tecnologia. També és fonamental trobar els socis adequats —científics i financers— en les primeres fases del projecte per evitar errors estratègics que comportin a una pèrdua de temps i recursos. Cal ser conscients que les idees o les patents només són una part —important però limitada— del projecte; és fonamental saber desenvolupar-les i posar-les en pràctica. I aquesta, us ho asseguro, és la part més difícil i complexa. Finalment, cal que algun dels fundadors de la spin-off assumeixi el lideratge del projecte i que se senti profundament convençut de fer el pas de deixar la bata de laboratori per posar-se lʼamericana.
 
 
Què suposa en la trajectòria de la seva empresa haver rebut el Premi Senén Vilaró?
 
Per Neurotec és un gran honor rebre aquest premi de la que considerem que és la nostra mare institucional. Aquest guardó és un reconeixement als esforços de tot el nostre equip i un premi als resultats que hem obtingut durant aquests anys. I ens agrada pensar, també, que Neurotec pugui servir dʼestímul perquè altres projectes acadèmics interessants sʼarribin a valoritzar en un àmbit empresarial. En qualsevol cas, aquest premi ens empeny a continuar els nostres projectes encara amb més entusiasme. I, personalment, mʼagrada pensar que aquest reconeixement sigui lʼúltim objectiu aconseguit en la primera fase de la nostra trajectòria empresarial i el primer dels que esperem aconseguir durant els propers anys.