M. Teresa Sauras Yera, nova delegada del rector per a la sostenibilitat

Maria Teresa Sauras Yera.
Maria Teresa Sauras Yera.
Institucional
(10/11/2022)

Maria Teresa Sauras Yera, professora agregada del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, és la nova delegada del rector per a la sostenibilitat. Substitueix Gustavo A. Llorente, del mateix departament de la Facultat de Biologia, que cessa en el càrrec amb motiu de la seva jubilació.

Maria Teresa Sauras Yera.
Maria Teresa Sauras Yera.
Institucional
10/11/2022

Maria Teresa Sauras Yera, professora agregada del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, és la nova delegada del rector per a la sostenibilitat. Substitueix Gustavo A. Llorente, del mateix departament de la Facultat de Biologia, que cessa en el càrrec amb motiu de la seva jubilació.

Sauras assumeix el càrrec amb un ampli bagatge en sostenibilitat: ha estat cap dʼestudis de Ciències Ambientals del 2019 al 2022 i és representant de la UB al Grup Ad Hoc de Sostenibilitat de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU). Així mateix, és membre del grup dʼinnovació docent CBP i professora al grau en Ciències Ambientals i als màsters en Agrobiologia Ambiental i en Ecologia, Gestió i Restauració dʼEcosistemes. També és membre del Grup de Recerca Consolidat FORESTREAM, i té com a línies de recerca les relacions sòl-planta i la restauració ecològica, entre dʼaltres.

Com a delegada del rector per a la sostenibilitat, sʼhaurà dʼencarregar de desplegar lʼAgenda 2030 a la UB; de promoure accions de sostenibilitat en totes les unitats i facultats de la Universitat; de coordinar accions sobre sostenibilitat que impliquin la participació de diverses unitats i facultats de la UB; dʼoferir col·laboració, suport i assessorament sobre sostenibilitat a la docència, la recerca i la transferència, i de fer difusió de les accions en sostenibilitat que emprengui la UB, entre dʼaltres.