M. Teresa Lluch, primera catedràtica dʼuniversitat de lʼEstat dʼInfermeria Psicosocial i Salut Mental

M. Teresa Lluch Canut, catedràtica del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de l’Escola d’Infermeria.
M. Teresa Lluch Canut, catedràtica del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de l’Escola d’Infermeria.
Acadèmic
(06/05/2021)

El divendres 23 dʼabril, M. Teresa Lluch Canut, professora del Departament dʼInfermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de lʼEscola dʼInfermeria, va defensar i va guanyar la plaça de catedràtica dʼuniversitat amb el projecte «Pla de recerca en cures psicosocials dʼinfermeria centrats en el constructe salut mental positiva». Amb aquest reconeixement acadèmic, sʼha convertit en la primera catedràtica dʼuniversitat de lʼEstat en lʼàmbit de la infermeria psicosocial.

M. Teresa Lluch Canut, catedràtica del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de l’Escola d’Infermeria.
M. Teresa Lluch Canut, catedràtica del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de l’Escola d’Infermeria.
Acadèmic
06/05/2021

El divendres 23 dʼabril, M. Teresa Lluch Canut, professora del Departament dʼInfermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de lʼEscola dʼInfermeria, va defensar i va guanyar la plaça de catedràtica dʼuniversitat amb el projecte «Pla de recerca en cures psicosocials dʼinfermeria centrats en el constructe salut mental positiva». Amb aquest reconeixement acadèmic, sʼha convertit en la primera catedràtica dʼuniversitat de lʼEstat en lʼàmbit de la infermeria psicosocial.

M. Teresa Lluch és diplomada en Infermeria, llicenciada en Filosofia i Ciències de lʼEducació (secció de Psicologia) i doctora en Psicologia en lʼespecialitat dʼInfermeria de Salut Mental. Va començar lʼactivitat docent a lʼEscola dʼInfermeria de la UB lʼany 1986, compaginant la docència amb la infermeria assistencial, i el 2003 va ser catedràtica dʼescola universitària. La seva línia principal de recerca està centrada en les cures infermeres basades en la salut mental positiva. Actualment, forma part de dos grups dʼinnovació docent consolidats: el Grup dʼInfermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores (GIOTEI-UB) i el Grup dʼEstudis dʼInvariància de la Mesura i Anàlisi del Canvi en Ciències Socials i de la Salut (GEIMAC). És directora de la Xarxa Catalana de Recerca en Infermeria de Salut Mental i Addiccions i del Grup dʼInfermeria de Salut Mental (ISMENTAL). Ha dirigit 36 tesis doctorals.

Més informació