Els investigadors de la UB Joan Rodés i Josep F. Abril, entre lʼelit dels científics més citats al món

El catedràtic Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina
El catedràtic Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina
Recerca
(02/11/2010)

El catedràtic Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina, i Josep F. Abril, professor del Departament de Genètica, són els dos investigadors de la UB que figuren entre els autors més citats al món, segons dades de lʼISI Web of Knowledge, una base de dades internacional dʼaccés lliure que analitza lʼimpacte de lʼactivitat científica. Segons aquestes dades, Joan Rodés i Josep F. Abril formen part del grup dels vint-i-sis investigadors de tot lʼEstat situats a lʼelit dels científics més citats a tot el món.

 
El catedràtic Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina
El catedràtic Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina
Recerca
02/11/2010

El catedràtic Joan Rodés, professor emèrit de la Facultat de Medicina, i Josep F. Abril, professor del Departament de Genètica, són els dos investigadors de la UB que figuren entre els autors més citats al món, segons dades de lʼISI Web of Knowledge, una base de dades internacional dʼaccés lliure que analitza lʼimpacte de lʼactivitat científica. Segons aquestes dades, Joan Rodés i Josep F. Abril formen part del grup dels vint-i-sis investigadors de tot lʼEstat situats a lʼelit dels científics més citats a tot el món.

 

Joan Rodés, que acaba de rebre la Medalla August Pi i Sunyer atorgada per la Facultat de Medicina, és catedràtic de Medicina per la Universitat de Barcelona, i ha vinculat la seva carrera professional a lʼHospital Clínic, del qual va ser director del 2003 al 2008: lʼany 1968 va crear en aquest centre la Unitat dʼHepatologia, i el 1973 va assumir la direcció del Servei dʼHepatologia. El 1968 va participar activament, amb altres investigadors espanyols, en la creació de lʼAssociació Espanyola per a lʼEstudi del Fetge, que va presidir del 1986 al 1989, i entre el 1976 i 1979 va ser nomenat membre del Comitè de lʼAssociació Europea per a lʼEstudi del Fetge, de la qual va ser president durant els períodes 1990-1991 i 1992-1994. Autor o coautor de més de 450 articles i 42 revisions dʼarticles publicats en revistes internacionals, el seu equip dʼinvestigadors ha publicat prop de 400 articles en les revistes científiques més prestigioses. Joan Rodés va ser fundador i director delʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDBAPS), i actualment centra la seva activitat en lʼàmbit de la recerca a través de lʼInstitut dʼInvestigació Sanitària Hospital Clínic - IDIBAPS.

Josep F. Abril, que és expert en biologia computacional, forma part del Grup de Recerca Consolidat de Biologia i Genètica del Desenvolupament, adscrit al Departament de Genètica de la UB, i també és membre de la Unitat de Bioinformàtica de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB). La seva activitat investigadora està centrada en lʼanàlisi computacional dels senyals involucrats en la determinació de les estructures exòniques dels gens eucariotes (en processos com ara el tall i unió splicing), la predicció de gens en seqüències genòmiques mitjançant eines bioinformàtiques i la validació dʼaquestes prediccions. Autor de diversos treballs científics sobre anàlisi computacional de genomes eucariotes publicats en revistes dʼalt impacte científic, és un dels experts que ha participat en la visualització i lʼanàlisi dels genomes de diferents organismes model, com ara la Drosophila melanogaster, o mosca del vinagre, i la rata de laboratori. Ha format part de lʼequip científic que va elaborar un dels primers esborranys del genoma humà, publicat a la revista Science el 2001. Més recentment, ha col·laborat en el projecte dʼanotar el primer genoma haploide dʼun individu humà, el genoma de J. Craig Venter (PLoS Biology, 2007). Actualment, treballa en la integració de dades obtingudes per diferents metodologies de la genòmica, la transcriptòmica i la proteòmica, per anotar  funcionalment el genoma de la planària Schmidtea mediterranea, un organisme que pot esdevenir clau per entendre els mecanismes moleculars de la regeneració en metazous.