Lʼexposició «Sense Títolʼ13» reuneix les obres més destacades dels estudiants de la darrera promoció de Belles Arts

<i>Ressonàncies</i>, fotografia de Maria Frigola.
Ressonàncies, fotografia de Maria Frigola.
(26/09/2013)

Per desè any consecutiu, la Facultat de Belles Arts es converteix en una enorme galeria dʼart per mostrar una selecció qualificada dʼobres de la darrera promoció dʼestudiants, a lʼexposició «Sense Títolʼ13». La mostra, que coordina el Vicedeganat de Cultura i en què sʼhan implicat tots els departaments del centre, reuneix inquietuds, recerques i exploracions en els llenguatges de lʼart que cada estudiant ha desenvolupat en el tram final dels estudis. El resultat és un alt nivell de propostes que susciten diverses reflexions intel·lectuals sobre aspectes de la societat contemporània. La mostra es pot visitar fins al 2 dʼoctubre i lʼentrada és gratuïta.

<i>Ressonàncies</i>, fotografia de Maria Frigola.
Ressonàncies, fotografia de Maria Frigola.
26/09/2013

Per desè any consecutiu, la Facultat de Belles Arts es converteix en una enorme galeria dʼart per mostrar una selecció qualificada dʼobres de la darrera promoció dʼestudiants, a lʼexposició «Sense Títolʼ13». La mostra, que coordina el Vicedeganat de Cultura i en què sʼhan implicat tots els departaments del centre, reuneix inquietuds, recerques i exploracions en els llenguatges de lʼart que cada estudiant ha desenvolupat en el tram final dels estudis. El resultat és un alt nivell de propostes que susciten diverses reflexions intel·lectuals sobre aspectes de la societat contemporània. La mostra es pot visitar fins al 2 dʼoctubre i lʼentrada és gratuïta.

 
Els espais expositius del centre acullen el degree show —tal com sʼanomena aquesta activitat a les universitats europees de Belles Arts—, que es desplega per tota la Facultat i que configura, així, una extensa mostra, amb quasi cinquanta obres escollides pels professors, per tal de destacar els millors treballs de lʼalumnat i donar-los a conèixer. Alhora, el fons patrimonial de la Universitat, PATRIM, es nodreix de les adquisicions escollides entre les obres exposades. Dibuix, pintura, gravat, escultura o arts visuals són algunes de les disciplines artístiques que sʼhi poden trobar.
 
«Sense Títolʼ13» constitueix lʼeix dʼuna sèrie dʼactivitats culturals amb què es pretén promoure un inici de curs actiu en què es facin aportacions dʼinterès per al sector cultural de Barcelona. Amb aquesta àmplia posada en escena dels joves creadors, la Facultat sʼobre un cop més a la ciutat per facilitar el contacte amb el món artístic i professional, i per possibilitar que la comunitat artística de Barcelona hi accedeixi amb la finalitat dʼestimular-ne la projecció social.