LʼEuropean Grid Infrastructure escull un programari de lʼICCUB per obrir lʼaccés a grans recursos de computació

Grup de Física Experimental d'Altes Energies de l'ICCUB.
Grup de Física Experimental d'Altes Energies de l'ICCUB.
Recerca
(24/03/2014)

LʼEuropean Grid Infrastructure (EGI), organització que ofereix recursos de computació dʼalt rendiment a tot Europa utilitzant tècniques de computació distribuïda o grid computing un model informàtic que permet fer grans càlculs utilitzant milers dʼordinadors, ha seleccionat un programa desenvolupat per científics de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) per obrir els seus recursos de computació al màxim nombre possible dʼinvestigadors europeus. Es tracta de DIRAC, un programari de codi obert utilitzat per accedir a les dades dʼun dels experiments del Gran Col·lisionador dʼHadrons (LHC). Mitjançant aquest programari, qualsevol investigador dʼuna institució científica europea que requereixi grans recursos de càlcul podrà accedir a la xarxa de computació que utilitza lʼLHC, entre altres projectes.

Grup de Física Experimental d'Altes Energies de l'ICCUB.
Grup de Física Experimental d'Altes Energies de l'ICCUB.
Recerca
24/03/2014

LʼEuropean Grid Infrastructure (EGI), organització que ofereix recursos de computació dʼalt rendiment a tot Europa utilitzant tècniques de computació distribuïda o grid computing un model informàtic que permet fer grans càlculs utilitzant milers dʼordinadors, ha seleccionat un programa desenvolupat per científics de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) per obrir els seus recursos de computació al màxim nombre possible dʼinvestigadors europeus. Es tracta de DIRAC, un programari de codi obert utilitzat per accedir a les dades dʼun dels experiments del Gran Col·lisionador dʼHadrons (LHC). Mitjançant aquest programari, qualsevol investigador dʼuna institució científica europea que requereixi grans recursos de càlcul podrà accedir a la xarxa de computació que utilitza lʼLHC, entre altres projectes.

 
La idea del projecte pilot posat en marxa és «obrir les infraestructures grid europees a qualsevol investigador que tingui necessitats de càlcul per a la seva recerca», explica Ricardo Graciani, investigador de lʼICCUB i coordinador del projecte. Per això, lʼEGI, que integra els recursos de 350 centres de computació de 33 països entre els quals hi ha Espanya i diverses institucions com ara lʼOrganització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), utilitzarà DIRAC per gestionar les dades produïdes per lʼexperiment LHCb, que busca les diferències entre matèria i antimatèria en lʼLHC.
 
Mitjançant aquesta tecnologia, qualsevol científic dʼun organisme de recerca reconegut per lʼEGI podrà passar del seu ordinador personal als recursos de computació de centenars dʼordinadors, fins a dues-centes unitats de processament de dades durant una setmana. Així, un gran nombre dʼinvestigadors podran accedir als recursos de lʼEGI, actualment ocupats en bona part per les necessitats de computació de lʼLHC.
 
A més, els desenvolupadors de DIRAC treballen per interconnectar-se amb sistemes de computació comercials en el núvol, de manera que un usuari pugui accedir a aquests serveis i obtenir recursos de computació per a la seva recerca alternatius als dels centres de càlcul agrupats en lʼEGI.
 
DIRAC està desenvolupat per un consorci liderat per lʼICCUB, en el qual participen el Centre Nacional per a la Recerca Científica (CNRS, França) i el CERN, i en breu sʼhi uniran altres institucions científiques del món. El Pla Nacional de Física de Partícules i el Centre Nacional de Física de Partícules, Astropartícules i Nuclear (CPAN) també han participat en aquest projecte. La Fundació Bosch i Gimpera donarà suport a la difusió de la plataforma i gestionarà els contractes de transferència que sorgeixin amb terceres parts.