LʼEstat espanyol ocupa la 12a posició en un nou rànquing europeu sobre la qualitat de vida de la gent gran

 
 
Recerca
(11/11/2021)

El degà de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB, Ramon Alemany, i la catedràtica dʼEstadística Actuarial del mateix centre Mercedes Ayuso han presentat lʼIndicador de qualitat de vida digna i sostenible en la vellesa (ODS-IVDS65+). Aquest índex agrupa onze objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en vuit dominis i permet obtenir una visió al màxim de completa possible de la qualitat de vida de la gent gran.

 
 
Recerca
11/11/2021

El degà de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB, Ramon Alemany, i la catedràtica dʼEstadística Actuarial del mateix centre Mercedes Ayuso han presentat lʼIndicador de qualitat de vida digna i sostenible en la vellesa (ODS-IVDS65+). Aquest índex agrupa onze objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en vuit dominis i permet obtenir una visió al màxim de completa possible de la qualitat de vida de la gent gran.

 

 

En concret, mesura aspectes rellevants com la situació econòmica i patrimonial de les persones grans, els hàbits dʼexercici físic i nutrició, lʼesperança de vida, el nivell educatiu i les habilitats TIC, les formes de convivència i cures que presten a altres persones grans, la inserció al mercat laboral, la seva localització per nuclis geogràfics o les seves relacions personals i el seu nivell dʼintegraci

En el marc de les primeres Jornades ODS i Gent Gran: «Reptes socials i econòmics de la nova longevitat», organitzades per la Càtedra Economia de lʼEnvelliment i lʼEscola de Pensament de la Fundació Mutualidad Abogacía, els investigadors de la UB han manifestat que els adults més grans de 64 anys del nord i centre dʼEuropa tenen la millor qualitat de vida del continent. La majoria de països del sud dʼEuropa ocupen llocs a la meitat de la taula, amb lʼEstat espanyol en la posició més alta dʼaquest grup (12a posició a escala europea).

Pel que fa als diferents dominis, lʼEstat espanyol ocupa una posició en el top 10 en cinc dominis: menor pobresa relativa (6a posició); estat físic i nutrició adequats (10a posició); envelliment en bona salut (7a posició); igualtat en la prestació de cures a gent gran (3a posició) i localització en zones de diferent densitat poblacional (5a posició). Ocupa una posició mitjana (15a posició) en el domini sobre la quantitat i intensitat de les relacions socials de les persones grans, i es posiciona a la part baixa del rànquing en el domini que mesura el nivell dʼeducació i dʼhabilitats TIC (20a posició, amb un 16,1 % de més grans de 65 anys que no van finalitzar els estudis dʼeducació primària) i la participació en el mercat laboral (25a posició).

Els investigadors de la càtedra, creada conjuntament per la Universitat de Barcelona i lʼEscola de Pensament de la Fundació Mutualidad Abogacía, han conclòs que la població gran a Espanya concentra elevats percentatges de riquesa, principalment per la cultura dels països del sud dʼEuropa de posseir habitatge en propietat. També han especificat que lʼEstat espanyol té bones xifres quant al consum de fruita fresca i verdures, tot i tenir un menor percentatge de persones grans amb normopès (31 %), i han argumentat la necessitat dʼactivar polítiques dʼocupació per als treballadors sèniors per potenciar la permanència de la població adulta en el mercat laboral. També han participat en lʼacte el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el president de la Fundació Mutualidad Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana.