Les substitucions de les baixes a causa de la grip podrien accelerar la transmissió dʻaquesta malaltia

Antoine Allard, investigador postdoctoral del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona,
Antoine Allard, investigador postdoctoral del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona,
Recerca
(24/01/2017)

Substituir un professor, un metge o un altre professional malalt mentre es recupera és una resposta habitual en el món laboral. Un estudi de la Universitat de Barcelona ha analitzat lʼimpacte dʼaquest comportament en lʼevolució dʼepidèmies com la grip. Els investigadors han desenvolupat un model teòric de xarxes dinàmiques que mostra que aquesta substitució podria accelerar la transmissió de les malalties infeccioses. Aquests resultats, validats en comparar-los amb sèries de dades històriques sobre la grip als Estats Units, podrien servir per millorar la presa de decisions de salut pública durant els brots infecciosos. El treball sʼha publicat a la revista científica Nature Physics i està signat per Antoine Allard, investigador postdoctoral del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona, Samuel Scarpino, de la Universitat de Vermont, i Laurent Hébert-Dufresne, del Santa Fe Institute.

Antoine Allard, investigador postdoctoral del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona,
Antoine Allard, investigador postdoctoral del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona,
Recerca
24/01/2017

Substituir un professor, un metge o un altre professional malalt mentre es recupera és una resposta habitual en el món laboral. Un estudi de la Universitat de Barcelona ha analitzat lʼimpacte dʼaquest comportament en lʼevolució dʼepidèmies com la grip. Els investigadors han desenvolupat un model teòric de xarxes dinàmiques que mostra que aquesta substitució podria accelerar la transmissió de les malalties infeccioses. Aquests resultats, validats en comparar-los amb sèries de dades històriques sobre la grip als Estats Units, podrien servir per millorar la presa de decisions de salut pública durant els brots infecciosos. El treball sʼha publicat a la revista científica Nature Physics i està signat per Antoine Allard, investigador postdoctoral del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona, Samuel Scarpino, de la Universitat de Vermont, i Laurent Hébert-Dufresne, del Santa Fe Institute.

El procés pel qual una persona sana substitueix un company que agafa la baixa per malaltia sʼanomena intercanvi relacional. Lʼobjectiu del nou estudi és esbrinar lʼefecte que té aquest comportament en la difusió de les malalties. Per això, els investigadors han incorporat aquest intercanvi relacional a un model teòric de xarxa dinàmica desenvolupat per ells mateixos. En aquest model, els individus que causen baixa serien nodes dʼuna xarxa, que serien substituïts per nous nodes susceptibles de contagi en adquirir les connexions de lʼindividu malalt. «Aquest intercanvi relacional és important, perquè el nou node susceptible de contagi té més risc de contraure la malaltia i també incorpora individus dʼuna regió diferent, de manera que amplia la xarxa de possibles contagis», explica Antoine Allard.

Per validar el model, els investigadors van analitzar diferents sèries de dades històriques dʼepidèmies de grip als Estats Units, entre les quals hi havia les de la pandèmia dʼH1N1 del 2009. La idea era comparar el nombre i lʼevolució dels casos observats en sèries històriques amb la predicció del model desenvolupat pels investigadors. «En primer lloc, vam comprovar que es produïa el patró dʼintercanvi relacional per a la grip. Després, vam trobar una forta evidència que lʼintercanvi relacional accelera la transmissió abans del punt àlgid de lʼepidèmia, un patró que no aconseguien captar els models de grip existents en lʼactualitat», explica Antoine Allard.

Promoure la vacunació

Aquests resultats tenen diferents implicacions pel que fa a la substitució de les persones malaltes durant una epidèmia. Especialment, tenint en compte estudis recents que mostren que lʼaugment de la transmissibilitat de patògens disminueix a mesura que aquests es propaguen en una població heterogènia. Aquesta disminució seria deguda al fet que els individus altament connectats, com ara professors o infermers, sʼinfecten al principi dʼun brot i, un cop es recuperen, el potencial epidèmic de la població disminueix. «En el cas dʼun procés com lʼintercanvi relacional, que manté connectats individus susceptibles dʼemmalaltir, podria augmentar el risc de desenvolupar soques transmissibles més canviants i persistents», puntualitza Antoine Allard. Davant dʼaquesta situació, una mesura útil, segons els investigadors, podria ser vacunar els individus que tenen funcions socials dʼalt risc, ja que llavors lʼintercanvi relacional no tindria efectes negatius sobre la progressió del brot.

A partir dʼaquests resultats, el pas següent de lʼequip investigador serà analitzar més malalties amb aquest model per comprovar si també sʼhi reprodueix lʼefecte de lʼintercanvi relacional.