Les ciències socials, des dʼuna perspectiva de gènere

 
 
Acadèmic
(21/10/2022)

Els dies 27 i 28 dʼoctubre tindran lloc les jornades virtuals Ensenyament en Ciències Socials i Innovació Docent Feminista, organitzades pel Grup dʼEnsenyament de la Sociologia de la Federació Espanyola de Sociologia (FES) i el Grup CEFOCID-Copolis de la Universitat de Barcelona. Lʼobjectiu dʼaquestes jornades és reunir personal investigador i docent per debatre sobre com incorporar la perspectiva feminista a lʼensenyament de les ciències socials.

 
 
Acadèmic
21/10/2022

Els dies 27 i 28 dʼoctubre tindran lloc les jornades virtuals Ensenyament en Ciències Socials i Innovació Docent Feminista, organitzades pel Grup dʼEnsenyament de la Sociologia de la Federació Espanyola de Sociologia (FES) i el Grup CEFOCID-Copolis de la Universitat de Barcelona. Lʼobjectiu dʼaquestes jornades és reunir personal investigador i docent per debatre sobre com incorporar la perspectiva feminista a lʼensenyament de les ciències socials.

Amb el suport de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut de Desenvolupament Professional de la UB (IDP-ICE), el Seminari Interdisciplinari de Metodologia de Recerca Feminista (SIMReF), el Consell Interuniversitari de Catalunya i la Xarxa Vives dʼUniversitats, sʼorganitzaran diverses taules virtuals (via Zoom) en què sʼabordaran diverses formes dʼactuació per introduir la visió feminista a les ciències socials contemporànies. Es parlarà, entre dʼaltres, de les estratègies de les universitats dʼarreu de lʼEstat per incorporar la perspectiva de gènere en graus i màsters; de les condicions de les professores i les investigadores; de les violències masclistes a les aules, i de la necessitat dʼeducar contra la violència masclista a les universitats. Podeu accedir al programa complert aquí. Per poder participar-hi, cal que us hi inscriviu prèviament.

Hi intervindran Clara Camps, investigadora de la Universitat de Barcelona, directora dʼaquestes jornades i coordinadora del Grup dʼEnsenyaments de Sociologia de la FES; Dra. Nuria Sara Miras Boronat, delegada del rector per a la Direcció de la Unitat dʼIgualtat a la UB; Montserrat Puig Llobet, vicerectora dʼIgualtat i Gènere de la UB, i Núria Rodríguez, vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants de la Facultat dʼEconomia i Empresa. Hi participaran també Elena Casado-Aparicio, de la Universitat Complutense de Madrid; Maria Antònia Carbonero i Fernanda Caro Blanco, de lʼObservatori Social de les Illes Balears; Gerard Coll Planas, de la Universitat de Vic; Barbara Biglia, de la Universitat Rovira i Virgili; Sandra Obiol Francès, de la Universitat de València; Milagros Amurrio Vélez, de la Universitat del País Basc; Almudena Moreno, de la Universitat de Valladolid, i Carmen Ruiz Repullo, de la Universitat de Jaén.