La LERU remarca les seves prioritats en recerca i innovació

Notícia | Recerca
(13/06/2024)
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) ha definit recentment les prioritats de cara al nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (UE), l’FP10, que substituirà l’actual, l’Horitzó Europa, a partir del 2027. Aquests punts clau impliquen un augment «urgent» de la inversió en aquestes dues partides, entre altres accions que es poden consultar en el full de ruta de la LERU. 
Notícia | Recerca
13/06/2024
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) ha definit recentment les prioritats de cara al nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (UE), l’FP10, que substituirà l’actual, l’Horitzó Europa, a partir del 2027. Aquests punts clau impliquen un augment «urgent» de la inversió en aquestes dues partides, entre altres accions que es poden consultar en el full de ruta de la LERU. 

Les vint-i-quatre universitats membres de la xarxa, entre les quals s’inclou la Universitat de Barcelona (UB), coincideixen en el fet que el programa marc és una eina essencial per afrontar els desafiaments europeus, incrementar la competitivitat i aconseguir autonomia estratègica. Per això, «cal simplificar-ne el funcionament perquè tingui més impacte».  

La desigualtat o el canvi climàtic són amenaces que interpel·len directament la societat europea. La LERU creu fermament que la recerca i la innovació són els pilars principals per continuar construint el progrés europeu. La xarxa aposta per dotar d’un pressupost de 200.000 milions d’euros el desè programa marc, la qual cosa donaria estabilitat al full de ruta europeu. 

La LERU creu fermament que la recerca i la innovació són els principals pilars per continuar construint el progrés europeu.

Les recomanacions principals de la LERU per elaborar l’FP10 són les següents:  

  • Reforçar i mantenir el pressupost del Consell Europeu de Recerca (ERC Grants), les accions Marie Skłodowska-Curie i el Consell Europeu d’Innovació (EIC Pathfinder, EIC Transition). 

  • Equilibrar el finançament de les activitats de recerca i innovació bàsica i aplicada, a punt per comercialitzar.  

  • Promoure una transició tranquil·la de la recerca cap a la innovació i viceversa, i amplificar-ne l’agilitat i la flexibilitat.  

  • Aplicar un enfocament orientat a les persones en recerca i innovació. 

  • Emfatitzar la importància de la col·laboració internacional oberta mantenint la seguretat de la recerca.  

  • Posar en valor el rol que les infraestructures de recerca i els ecosistemes d’innovació desenvolupen en tot el procés.  

Per estimular la creativitat i l’agilitat de projectes col·laboratius i orientats a prioritats específiques, la LERU proposa una sèrie de canvis com la introducció de les accions de recerca (research actions), convocatòries de temàtica oberta per finançar projectes més petits.