La LERU analitza les tendències en ciència ciutadana i dóna recomanacions a les universitats

La Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU) ha publicat un document amb el qual vol donar suport a les darreres tendències en ciència ciutadana.
La Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU) ha publicat un document amb el qual vol donar suport a les darreres tendències en ciència ciutadana.
Recerca
(31/10/2016)

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) ha publicat un document amb el qual vol donar suport a les darreres tendències en ciència ciutadana que poden ajudar al progrés de la ciència i beneficiar tant els investigadors com la societat en general. En aquest treball hi ha participat el professor del Departament de Física de la Matèria Condensada Josep Perelló, director del Grup de Recerca Open Systems de la Universitat de Barcelona.

La Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU) ha publicat un document amb el qual vol donar suport a les darreres tendències en ciència ciutadana.
La Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU) ha publicat un document amb el qual vol donar suport a les darreres tendències en ciència ciutadana.
Recerca
31/10/2016

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU) ha publicat un document amb el qual vol donar suport a les darreres tendències en ciència ciutadana que poden ajudar al progrés de la ciència i beneficiar tant els investigadors com la societat en general. En aquest treball hi ha participat el professor del Departament de Física de la Matèria Condensada Josep Perelló, director del Grup de Recerca Open Systems de la Universitat de Barcelona.

Amb el títol Citizen science at universities: trends, guidelines and recommendations, el document de la LERU, que es presentarà en una jornada a Brussel·les el 7 de novembre vinent, analitza les tendències en ciència ciutadana, formula directrius per a científics i dóna recomanacions a les universitats, que són les encarregades de desenvolupar les polítiques científiques. La LERU sʼalinea així amb els esforços de la Unió Europea per impulsar la ciència ciutadana dins de lʼagenda política relacionada amb la ciència oberta i la recerca i la innovació responsables.

Concretament, el document estableix set directrius orientades als investigadors. Dʼuna banda, proposa que els projectes de ciència ciutadana incloguin una partida específica per a divulgació i per gestionar les relacions amb la comunitat, que la participació de la ciutadania estigui reconeguda en les publicacions dels resultats i que els projectes fomentin la participació. També demana un compromís perquè els resultats siguin públics i transparents, que aquests projectes tinguin estructures dʼorganització i codis de conducta adequats, i que quedin ben establertes les condicions dʼús i el control de les dades personals dels ciutadans que hi participen.

El document ofereix tretze recomanacions per a les universitats, les organitzacions que financen la recerca i els agents polítics. Segons Josep Perelló, «es vol animar les universitats a tenir en compte els projectes de ciència ciutadana en la seva estructura i a donar resposta a qüestions com ara de quina manera poden incorporar aquests projectes, amb quins estàndards, amb quina infraestructura o amb quin impacte». La LERU recomana que es fixin criteris de qualitat per als projectes de ciència ciutadana, que incloguin aspectes de transparència, ètica o privacitat, així com valors socials per poder garantir-ne la qualitat.

El document esmenta, a tall dʼexemple, projectes de ciència ciutadana desenvolupats pels diferents membres de la LERU. Entre aquests, destaquen el projecte de la UB Open Bee Research, una col·laboració entre el grup Open Systems i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona en què sʼutilitzen les abelles urbanes com a indicador de la qualitat mediambiental, i en què participen ciutadans, científics, tècnics i artistes. Un altre dels projectes de la UB a què es refereix el document és el de lʼapp RIU.net, liderat pel catedràtic dʼEcologia Narcís Prat.

Enllaç al document:
http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP20_citizen_science.pdf

Enllaç a lʼacte de presentació pública del document:
http://www.leru.org/index.php/public/calendar/citizen-science-at-leru-universities-trends-guidelines-and-recommendations/