Lʼequip de la Universitat de Barcelona es prepara per participar a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives

L’equip que representarà la Universitat de Barcelona a la XII Lliga de Debat de la Xarxa Vives.
L’equip que representarà la Universitat de Barcelona a la XII Lliga de Debat de la Xarxa Vives.
Institucional
(25/02/2016)

Ja sʼha constituït lʼequip que representarà la Universitat de Barcelona a la XII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives dʼUniversitats, que tindrà lloc a la Universitat Politènica de València del 25 al 29 dʼabril. Els membres han estat seleccionats entre la trentena de participants a la desena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, que va transcórrer del 9 a lʼ11 de febrer.

Els escollits han estat els estudiants Alba Rius (ADE-Dret), Joan Torras (ADE) i Iuri Lázaro (Dret), tots tres integrants de lʼequip Drethaven —semifinalista de la lliga interna de la UB— i lʼestudiant Gonzalo Fernández (Filosofia), membre de lʼequip La vella guàrdia —finalista—, capitanejats per Gerard Rosell (ADE), president de lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona. Tots ells competiran amb equips de la resta dʼuniversitats de lʼàmbit catalanoparlant en la Lliga de Debat de la Xarxa Vives, enguany amb el tema «Cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot?».

La lliga interna de debat de la Universitat de Barcelona

Des de fa deu anys, el Vicerectorat dʼEstudiants i lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona organitzen la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, oberta a tots els estudiants de la Universitat. Es tracta dʼuna competició lúdica i formativa en què els equips, formats per alumnat universitari dels diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona i liderats per un capità, sʼenfronten, dʼacord amb un calendari de competició, en un seguit de debats davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. El tema i la posició que han de defensar —a favor o en contra— es decideixen de manera aleatòria uns minuts abans de lʼinici dels debats. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió.

En lʼedició dʼenguany sʼhi han inscrit vuit equips, integrats per estudiants de Dret i Ciències Polítiques, Economia i Empresa, Filologia, Filosofia, Geografia i Història, i Medicina. La pràctica del debat ajuda els estudiants a adquirir i posar en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. També els permet familiaritzar-se tant amb lʼús de registres acadèmics de la llengua com amb la dinàmica de les intervencions públiques. Tot plegat fa que aquesta activitat tingui un potencial formatiu elevat.

 

L’equip que representarà la Universitat de Barcelona a la XII Lliga de Debat de la Xarxa Vives.
L’equip que representarà la Universitat de Barcelona a la XII Lliga de Debat de la Xarxa Vives.
Institucional
25/02/2016

Ja sʼha constituït lʼequip que representarà la Universitat de Barcelona a la XII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives dʼUniversitats, que tindrà lloc a la Universitat Politènica de València del 25 al 29 dʼabril. Els membres han estat seleccionats entre la trentena de participants a la desena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, que va transcórrer del 9 a lʼ11 de febrer.

Els escollits han estat els estudiants Alba Rius (ADE-Dret), Joan Torras (ADE) i Iuri Lázaro (Dret), tots tres integrants de lʼequip Drethaven —semifinalista de la lliga interna de la UB— i lʼestudiant Gonzalo Fernández (Filosofia), membre de lʼequip La vella guàrdia —finalista—, capitanejats per Gerard Rosell (ADE), president de lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona. Tots ells competiran amb equips de la resta dʼuniversitats de lʼàmbit catalanoparlant en la Lliga de Debat de la Xarxa Vives, enguany amb el tema «Cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot?».

La lliga interna de debat de la Universitat de Barcelona

Des de fa deu anys, el Vicerectorat dʼEstudiants i lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona organitzen la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, oberta a tots els estudiants de la Universitat. Es tracta dʼuna competició lúdica i formativa en què els equips, formats per alumnat universitari dels diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona i liderats per un capità, sʼenfronten, dʼacord amb un calendari de competició, en un seguit de debats davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. El tema i la posició que han de defensar —a favor o en contra— es decideixen de manera aleatòria uns minuts abans de lʼinici dels debats. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió.

En lʼedició dʼenguany sʼhi han inscrit vuit equips, integrats per estudiants de Dret i Ciències Polítiques, Economia i Empresa, Filologia, Filosofia, Geografia i Història, i Medicina. La pràctica del debat ajuda els estudiants a adquirir i posar en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. També els permet familiaritzar-se tant amb lʼús de registres acadèmics de la llengua com amb la dinàmica de les intervencions públiques. Tot plegat fa que aquesta activitat tingui un potencial formatiu elevat.