LʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari (LOSU), a debat al Consell de Govern

 
 
Institucional
(20/06/2022)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona es reuneix en sessió extraordinària el pròxim 21 de juny a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00, amb un únic punt en lʼordre del dia: el debat sobre lʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari (LOSU).

 
 
Institucional
20/06/2022

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona es reuneix en sessió extraordinària el pròxim 21 de juny a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00, amb un únic punt en lʼordre del dia: el debat sobre lʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari (LOSU).

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

La sessió tindrà lloc en format telemàtic i es podrà seguir en directe des dʼaquest enllaç.