Les peripècies dʼun poll de duc a Collserola

El pollet <i>Piju</i> es va trobar en un sender del terme de Sant Cugat del Vallès.
El pollet Piju es va trobar en un sender del terme de Sant Cugat del Vallès.
Recerca
(15/05/2018)

Es coneix amb el nom de Piju, no arriba als tres mesos dʼedat i és un poll de duc trobat en un sender del terme de Sant Cugat del Vallès que ha retornat al seu hàbitat natural mitjançant un operatiu en què ha tingut un paper decisiu lʼEquip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio).

El pollet <i>Piju</i> es va trobar en un sender del terme de Sant Cugat del Vallès.
El pollet Piju es va trobar en un sender del terme de Sant Cugat del Vallès.
Recerca
15/05/2018

Es coneix amb el nom de Piju, no arriba als tres mesos dʼedat i és un poll de duc trobat en un sender del terme de Sant Cugat del Vallès que ha retornat al seu hàbitat natural mitjançant un operatiu en què ha tingut un paper decisiu lʼEquip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio).

 

La història dʼaquest pollet extraviat de lʼespècie Bubo bubo comença el passat 3 dʼabril, quan un passejant seʼl troba, totalment afeblit i desnodrit, enmig dʼun camí del terme de Sant Cugat del Vallès. Gràcies a la col·laboració ciutadana, aquest pollet dʼuns quaranta dies és traslladat al Centre de Torreferrussa de la Generalitat de Catalunya, a Santa Perpètua de Mogoda, on és atès per tècnics i veterinaris.

Una espècie indicadora de la qualitat mediambiental


El duc, una espècie indicadora de la qualitat mediambiental de lʼentorn natural, és un gran depredador i es troba en hàbitats on abunden les preses. Avui en dia, lʼelectrocució i els rodenticides són les grans amenaces a la conservació dʼaquestes aus rapinyaires, que també són víctimes dʼatropellaments, ofegaments, trets i col·lisions amb tanques i cables elèctrics.

Mentre avança la recuperació del Piju a Torreferrussa, sʼintenta trobar el niu o els progenitors a lʼàrea del Parc de Collserola on es va extraviar. Finalment, es descobreix un niu abandonat  —molt a prop dʼun amagatall il·legal de fotografia—, però cap indici dels adults. Com que no té progenitors, aquest poll tampoc no tindrà un període dʼaprenentatge de vol i de cacera, un pas essencial per a la seva supervivència a la natura. En aquest punt, les opcions sobre el futur del poll obren molts interrogants als tècnics: és millor alliberar-lo poll de manera assistida a la natura o traslladar-lo a un altre centre en captivitat?  

Quin serà el futur del duc Piju?

«Els polls de duc passen uns quatre mesos amb els seus progenitors fins que sʼemancipen. A més, en el moment de la cria, aquesta espècie és molt sensible a la presència humana  (esportistes, caminants, etc.)», detalla Joan Real, cap de lʼEquip de Biologia de la Conservació de la UB, i membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de l'IRBio. El Centre de Torreferrussa va contactar amb lʼEquip de Biologia de la Conservació —un referent en la recerca de lʼecologia dʼaus rapinyaires des del 1980— per gestionar la millor solució per al cas del Piju.

Per als experts del grup de la UB-IRBio, que estudien des de fa anys una població de B. bubo al Vallès Occidental, hi havia una solució òptima: calia trobar una parella de ducs salvatges amb polls dʼedat similar al Piju i que poguessin adoptar-lo de manera natural (en anglès, fostering). Ara bé, seria possible trobar una parella amb aquestes característiques a lʼàrea metropolitana?

Consulteu aquest enllaç si voleu descobrir el treball dels experts de lʼEquip de Biologia de la Conservació de la UB a la recerca dʼuna família adoptiva per al poll Piju a Collserola.